Ponese jméno místního patrona sv. Jiří, který je ochráncem bezbranných i statečných, patronem venkovanů, rytířů a dokonce i celé Anglie. S dokončením kapličky se počítá na podzim letošního roku.

Na doubravčické návsi stávala malá výklenková kaplička spolu s pomníkem padlým v 1. světové válce, později však byla zbořena. Za projektem obnovy této malé sakrální stavby a přirozené dominanty snad každé obce, stojí místní kronikářka a místostarosta obce.

"Celá akce, ač se může na první pohled zdát velmi jednoduchá, prošla několika fázemi,"uvedl místostarosta Tomáš Němec.

"Již loni v létě jsme vyhlásili veřejnou sbírku na obnovu kapličky, do které mohl přispět kdokoliv prakticky jakoukoliv částkou. Konečná vybraná suma by samozřejmě nepokryla veškeré potřebné náklady, proto byli ke spolupráci vyzváni dobrovolníci," dodal Tomáš Němec.

Stejně jako v minulosti, při stavbě první obecní kapličky, se tedy obyvatelé Doubravčic sejdou a svépomocí vybudují na obecním pozemku tuto malou památku.
Po delším období plánování a vyřizování potřebných dokumentů tak farář římskokatolické církve úvalské farnosti pronesl krátkou modlitbu a požehnal úsilí dobrovolníků i samotnou stavbu.

Následovaly výkopy pro základy kapličky, které provedl se svým minirýpadlem Luboš Šebek. Během léta se zde však vystřídá více než desítka dalších dobrovolníků, bez kterých by celá tato akce nemohla být realizována.


Alena Kvasničková