Kromě závěrečných prací se v současné době řeší také vysvěcení kaple. „Uskutečnit ho chceme v rámci radimské poutě," prozradil starosta s tím, že je v plánu do Radimi pozvat jednoho z nejvyšších církevních hodnostářů. Hovoří se například o účasti kardinála Dominika Duky. Ještě předtím, než dojde k vysvěcení, se však v nově zrekonstruované kapli uskuteční velikonoční koncert dětského pěveckého sboru Kuňky. Malí zpěváci již prostředí kaple Nejsvětějšího Vykupitele znají. Naposledy v těchto prostorách zpívali před Vánoci. To se totiž na kapli ještě pracovalo, ale pouze z venku. Vnitřní výmalba byla již hotová. Stejně tak se tu v prosinci konal adventní koncert, kde zazněly roráty.

Prostory by do budoucna měly sloužit nejen ke mším a koncertům. „Uskutečnily se tu již křtiny," připomněl starosta a dodal, že rádi přivítají další rodiny, které o křest budou mít zájem. Kaple bude také svědkem svatebních obřadů. Jeden je již domluvený a o druhém se jedná. Jak je vidět, lidé mají o obřady a akce v kapli zájem, ačkoli ještě není zcela hotová.

Čtěte také: Do TPCA přišlo 44 žádostí o letošní granty

Kromě využívání kaple mají Radimští ještě další plány. Vedení obce by rádo upravilo i park v bezprostřední blízkosti církevní památky.

„Rádi bychom opravili chodník, který parkem vede," řekl Martin Sýkora. Hovoří se o tom, že povrch chodníku by měl být z pískovce, stejně jako okapové chodníky okolo kostela. V době, kdy se kaple a její okolí mělo opravovat v rámci dotace, kterou nakonec Radim odmítla, se přitom hovořilo o žulové cestičce. Tu však nyní Radimští odmítají. Okolí kaple chtějí totiž sjednotit.

Pokud mluvíme o okolí kaple, hovoříme o budoucnosti. Revitalizace parčíku totiž není součástí celkové rekonstrukce kaple. Při ní došlo k výmalbě stropu a stěn, opravovaly se tesařské konstrukce a došlo také k výměně střešní krytiny. Během uplynulého roku došlo také k obnově sanktusníku, tedy věžičky nebo k obnově vitrážových oken. Kaple se dočkala taktéž výměny některých kamenných kvádrů. Důležitá byla také oprava římsy nad vchodem, jejíchž stav byl před rekonstrukcí opravdu žalostný.

Vedle kaple nyní stojí socha sv. Jana Nepomuckého. Ta prošla před třemi lety takzvanou rehabilitací. Akademický sochař Jarmil Plachý ji restauroval ve své dílně v Blince společně se svými pomocníky, kteří pracovali také na rekonstrukci samotné kaple.

Čtěte také: Města i obce se věnují péči o stromy a aleje