Díky programu, který podporuje obce do 500 obyvatel, je možné na výstavbu získat dotaci až do výše 90 procent. Obec proto oslovila tři nezávislé projekční kanceláře. Na základě výběrového řízení vybrala jednu, které zadala vypracování projektu.

„Projekt je vypracovaný a územní rozhodnutí hotové. V současné době čekáme na stavební povolení, které se dost vleče,“ upřesnil starosta obce Josef Krupička, s tím, že odkanalizováním obce dojde ke zlepšení životního prostředí v obci. Díky ní i ušetří občanům značné náklady na vyvážení fekálií do okolní čistírny.

„Rozpočet na výstavbu kanalizace ještě není oficiální. Záleží na stavebním povolení, kde dochází ještě k různým úpravám, ale přibližný odhad je okolo 20 milionů korun. V příštím roce budeme žádat o dotaci, letos už to nestihneme,“ ukončil starosta.