„V minulých letech se vybudovala kanalizace zhruba v jedné pětině města a postavila se čistička odpadních vod, která kapacitně pojme celou Stříbrnou Skalici,“ uvedl starosta Jiří Procházka s tím, že v době výstavby nebyly finanční prostředky ani stavební povolení k dokončení výstavby v celém městě.

„Kanalizace se udělala jenom v hlavní části města, aby tam byla škola, restaurace, úřady a aby se tam mohla v nutném případě vozit odpadní voda automobilem,“ upřesnil starosta Procházka.

Před dvěma roky byl obci vrácen jeden milion korun z čističky odpadních vod. Tyto finanční prostředky byly použity na vypracování projektu na výstavbu kanalizace celé Stříbrné Skalice od Hruškova až po Marjánku, po řeku Sázavu.
„Město má již i platné stavební povolení. V zimních měsících chce proto podat žádost o dotaci,“ ukončil starosta Procházka