„Je to jednoduchá matematika. Deset tun bioodpadu svezeného do kompostárny znamená 1800 korun. Deset tun bioodpadu znečištěného nezodpovědnými občany znamená 9500 korun na skládce komunálního odpadu,“ vyčíslil ředitel Technických služeb Český Brod Miroslav Kruliš.

Tím se samozřejmě zvyšují náklady, které v dalším roce či letech ovlivní výši poplatku, kterou obyvatelé za svoz odpadu hradí. I do žlutých kontejnerů na plasty nebo černých kontejnerů s červeným víkem na tetrapaky dokáží lidé uložit různé originální předměty z domácnosti. V nádobách na bioodpad se našla mrtvá zvířata, hadry, igelity, ryby, ale třeba i kameny.

Že se jimi můžu značně poškodit svozový vůz, bude následovat drahá oprava a možná i problémy s dalším svozem, asi není třeba dodávat.

„Zaměstnanci technických služeb nacházejí u kontejnerových stání odložený objemný odpad, který patří na sběrný dvůr. Ten se také odváží a někdo ho musí zaplatit v konečném výsledku. A to je občan města v rámci zvýšeného poplatku,“ shrnul Miroslav Kruliš.