Kam s nimi? Právě k popelnicím nebo k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad, případně do sběrných dvorů. Stromky je třeba zanechávat bez ozdob a plastů (igelitové pytle, řetězy, ozdoby, stojánky, atd.). Termíny svozu stromků budou následující:
• pondělí 11. 1.
• čtvrtek 14. 1.
• čtvrtek 21. 1.
• pondělí 8. 2.  - poslední termín 

„Neházejte stromky pod balkóny a tam, kde překážejí. Do popelnic vánoční stromky také nepatří,“ nabádá radnice.

„Prosíme tedy občany, aby stromky odkládali pouze na svozová místa komunálního odpadu, tříděného odpadu a na sběrné dvory. Na vzhledu veřejného prostoru se podílí každý z nás. Svezené vánoční stromky jsou dále štěpkovány a vzniklá štěpka je využívána k energetickým účelům,“ dodává.

Lidově řečeno, svezené stromky včetně toho, který krášlil Karlovo náměstí, poslouží k tomu, aby se stejně jako v předchozích letech ohřáli pejsci a zaměstnanci v městské útulku.