Jenže výběrové řízení nedopadlo. Přihlásil se jediný zájemce a bez předchozích zkušeností. Město muselo výběrové řízení zrušit a vypisuje ho znovu.

Ve většině případů, pokud jsou lidé omezeni na svéprávnosti, mají svého opatrovníka z řad členů rodiny, blízkých osob apod., ale jsou i případy, kdy tomu tak není a veřejným opatrovníkem se stává právě město.

Podle metodiky ministerstva je 16 opatrovanců na jednoho sociálního pracovníka a už to je až až. Natož když jich nyní kolínští opatrovníci mají každý přes dvacet.

„Opatrovník spravuje finance svého opatrovance, podává o tom nejméně jednou do roka zprávy, zároveň sleduje zdravotní stav dotyčného člověka a rozhoduje na základě souhlasu soudu o umístění do zařízení sociální péče nebo do zdravotnického zařízení,“ popisuje tajemnice. Opatrovník se svým svěřencem řeší i celou řadu problémů, které jsou pro psychicky zdravého člověka běžné. Většinou lidé s omezenou svéprávností třeba zvládnou nákup, ať už sami nebo za doprovodu pečovatelské služby či pracovníka odboru sociálních věcí, ale neumí spravovat svůj majetek, hospodařit s penězi.

„Někdo má účty, nemovitosti, i to je předmětem správy veřejného opatrovníka,“ dodává Dagmar Soukupová s tím, že činností opatrovníka je opravdu celá řada a je to velmi zodpovědná záležitost.

„Opatrovník musí sledovat právní záležitosti opatrovance, chce to tedy i orientaci v právních předpisech, ale samozřejmě má k dispozici pomoc právních zástupců města a odboru sociálních věcí. Je také potřeba zkušenost v sociální oblasti i obecně řečeno životní zkušenost,“ podotýká tajemnice. A k tomu hodně trpělivosti a flexibility.

Město nyní hledá dva opatrovníky, jednoho na devátou platovou třídu se středoškolským vzděláním a druhého na desátou s vysokoškolským vzdělání. „Opatrovanců přibývá. Potřebujeme posílit o další pozice opatrovníků,“ říká tajemnice. Ze dvou současných veřejných opatrovníků jedna pracovnice odchází, takže pokud město sežene dva, budou dohromady tři. „Musí se nám podařit někoho sehnat. Budeme vypisovat výběrové řízení opakovaně. Využíváme sociální sítě, samozřejmě hledáme přes úřad práce,“ dodala Dagmar Soukupová.