Je možné požádat o ponechání vozidla na daném místě, i když to bude znamenat mnohem komplikovanější, ruční úklid pod daným vozidlem. Na emailovou adresu marketa.divisova@mukolin.cz je třeba co nejdříve, nejdéle však do 12 hodin dne před plánovaným blokovým čištěním dané ulice, zaslat potřebné dokumenty. Jimi jsou potvrzení od obvodního lékaře nebo hygienické stanice, popis automobilu (tj. jeho registrační značka, barva, značka) a také přesné datum karantény.

Radnice upozorňuje, že kontrolována bude i manipulace s daným vozidlem od doby, kdy bylo do ulice umístěno přenosné dopravní značení informující o blokovém čištění a zákazu stání.