Jedná se o stromy, které lemovaly cestu od mostu k požární zbrojnici.

Výsadba nových javorů prý však není jediná investice do zeleně v obci. Vedení obce se totiž chystá také k ozdravení lip v lipové aleji. Ozdravení bude obec financovat sama ze své kasy, poznamenal starosta obce.

Do konce října by prý měl obec navštívit zkušený arboretista, který zkrátí větve a také se postará o zdraví koruny stromů, jak doplnila místostarostka Klášterní Skalice Irena Košatová.
Kromě zeleně se po povodních obec zabývala také výstražným varovným systémem. V Klášterní Skalici tak nyní funguje bezdrátový rozhlas. Právě v září došlo k proškolení zaměstnanců obecního úřadu. Ty jsou nyní seznámení s fungování nového systému i s digitálním povodňovým plánem.

V obci je nainstalovaný také srážkoměr. Ten je na hasičské zbrojnici. Hladinoměr není instalovaný přímo v obci, ale je v nedalekých Doubravčanech.