Náhradní dopravní řešení je označené dopravními značkami. Objízdná trase vede přes obec Březinky zpět na Vyžlovku. Průjezd vozidel integrovaného záchranného systému je samozřejmě zachovaný.

Dopravní potíže mohou čekat také lidé v Cerhýnkách, kde se pracuje na inženýrských sítích. Silnice od centra vísky směrem na Radimek je zcela uzavřená, pracuje se totiž na třetí části kanalizace. Objízdná trasa v tomto případě vede přes Radimek a Cerhenice.

Povrch vozovky opravují také v Těšínkách, obci, která spadá pod Ratboř. Řidiči musejí využít objízdné trasy. Na křižovatce silnic I/2 a III/33344 u Těšínek musí řidiči jet rovně, po silnici I/12 do Suchdola až na křižovatku se silnicí III/33345, tady vlevo a dále po silnici III/33345 směrem na Ratboř na křižovatku se silnicí III/33344, vlevo a přes Sedlov do Těšínek. Objízdná trasa je obousměrná.

Dopravní zdržení čeká na řidiče také na hlavním tahu z Kolína na Prahu v katastru obce Plaňany na úrovni části obce Blinka. Také tady dochází k opravě povrchu vozovky.Provoz je převedený do protisměru v zúžených jízdních pruzích. Provoz na místě řídí semafory.

Stejně tak se řidiči zdrží na této silnici v katastru obce Křečhoř nedaleko odbočky na Kutlíře, také tady provoz řídí světelná signalizace.