Průzkum organizuje město a zaměřuje ho především na potřeby a problémy seniorů a lidí se zdravotním postižením, ale také na ty, kteří o ně pečují. Další skupinou jsou pak rodiny s dětmi.

Výsledky průzkumu poslouží k dalšímu plánování sociálních služeb. Jak zdůraznila Jana Tůmová z českobrodského odboru sociálních věcí, šetření je zcela anonymní, všechny získané informace budou považovány za důvěrné a anonymně budou také vyhodnoceny.

Průzkum začal při akci Den rodiny, jejíž součástí je veletrh sociálních služeb. Nyní bude pokračovat do konce letních prázdnin.

Šetření probíhá přímo v terénu, tazatelé se prokazují průkazy tazatele, které jim vydal odborem sociálních věcí Městského úřadu Český Brod.