DDM Kolín se proto v první řadě snaží přizpůsobovat svou nabídku aktuálním trendům. Není to však snadné. „Jsme limitováni materiálními, finančními a prostorovými podmínkami i počtem externích dobrovolníků, kteří by vedli konkrétní specifické kroužky, což není vždy tak snadné," předeslal. Přesto se podle něj DDM Kolín daří mladé zaujmout. „V naší nabídce se opakují osvědčené a zaběhlé kroužky, které vedou interní a externí vedoucí s dlouholetou praxí a v současnosti i s požadovanou pedagogickou kvalifikací," řekl.

Letos se však vrací také kroužek magie. Z dalších nových kroužků čeká na děti rytmika pro nejmenší, kroužky sportovní střelby nebo keramika pro předškoláky. „Také jsme nově otevřeli kroužky při základní škole v Bečvárech. Zde má velký úspěch keramika a kroužek mažoretek, takže se spolu se starostou Janem Uhrem těšíme, že obec časem získá vlastní reprezentativní pohybovou skupinu. Od druhého pololetí zde pro velký zájem nově otevíráme výtvarku," nastínil.

NEBYL ZÁJEM O PŘÍRODU

V minulosti naopak nebyl zájem o přírodovědecký kroužek, takže jej v DDM museli zrušit. „Rádi bychom otevřeli polytechnický, nebo modelářský kroužek, ale postrádáme vhodné vedoucí. Upustili jsme i od hudebních a jazykových kroužků, protože tyto oblasti zájmů mají lepší podmínky v ZUŠ nebo na školách," podotkl ředitel.

Luboš Votroubek také odpověděl na otázku, který kroužek by si sám přál jako dítě navštěvovat. „Jako dítě jsem v tehdejším domě pionýrů a mládeže navštěvoval kroužek železničních modelářů a divadelní kroužek. A ty bych navštěvoval i dnes. Divadelní u nás máme, jedná se o Malé divadlo Kolín, ale do mašinek se nepouštíme. To umějí bezkonkurenčně v Pečkách," dodal. (jaš)