A co návštěvníky Císařského dne čeká? Flašinetář, polní kuchyně, vyprávění a písničky dobrého vojáka Švejka, polní pekárna komisárků, historické velocipedy, dobová módní přehlídka, vojenský tábor, výcvik rakousko-uherských vojáků, kejklíř, výstava zbraní a zbrojí od starého Řecka po současnost, divadlo, dobový fotoateliér, písně Karla Hašlera, nefalšovaný maršguláš z polní kuchyně, stará řemesla, velké loutky, výstava palných zbraní, jarmareční písně, naučná stezka pro děti, charleston, kankán, lidové i měšťanské tance té doby atd.

„Samozřejmě nebude chybět stylizované tržiště s medovinou, trdelníkem, výrobky ze dřeva a proutí, cínové nádobí, malované sklo a porcelán, kolovrátek, kovárna a dalších 20 stánků se zajímavým zbožím. Pro děti je připraveno hned několik dílniček," říká Miroslav Horáček, vedoucí Pánů z Kolína, kteří akci pořádají. Program najdete na str. 6.

Starého dobrého vojáka Švejka nemůže na Císařském dnu ztvárnit nikdo jiný než herec Přemysl Kubišta, který bude zároveň moderovat. Bude vyprávět o časech habsburského mocnářství, komentovat výcvik vojáků a také bude zpívat se svojí kapelou Šraml.

Jak se žilo v Kolíně ve válečných letech?
O životě běžných lidí jsme si povídali s Miroslavem Horáčkem, vedoucím skupiny historického šermu Páni z Kolína, která vás 16. srpna prostřednictvím historické akce s názvem Císařský den na pár hodin do dob monarchie přenese.

Do Kolína proudili ranění
V Kolíně žilo v roce 1914 kolem 20 000 obyvatel, ale kvůli světové válce se jejich počet zvýšil. „Především to byli utečenci z Uher, ale také Polska a dalších zemí. Díky tomu, že Kolín byl jedním z nejdůležitějších železničních uzlů v monarchii, se do města dopravovaly stovky raněných a nemocných vojáků z fronty (Halič, Uhry, Karpaty atd)," vypráví Miroslav Horáček.

Ve všech školách ale hlavně v prostorné sokolovně bylo připraveno na 1000 lůžek a na kolínském Zálabí se stavěly prkenné (později obezděné) boudy pro nemocné tyfem, cholerou, úplavicí nebo snětí.

Doutníky a cigarety ano, jídlo však ne
„Na Zálabí byl též hřbitov pro oběti této války. Členové Sokola (Ochranný sbor Sokola kolínského) a ženy v uniformách Červeného kříže vozili raněné, kteří byli dopraveni na kolínské nádraží z nejrůznějších bojišť, do místních lazaretů. Obyvatelé je obdarovávali doutníky a cigaretami. Jídlem jen vzácně (o svátcích), neboť toho se všeobecně nedostávalo," vysvětluje vedoucí Pánů z Kolína.

Do té doby žil Kolín bohatým kulturním životem. Bylo zde okolo 100 spolků, například Baráčníci, Přátelé chudé mládeže, Kmochova hudba. „Biograf pana France hrával každý den a o nedělích dokonce třikrát a vždy bylo vyprodáno. Také ostrov byl za hezkého počasí plný místních i přespolních obyvatel, v dřevěném altánu hrávala hudba a konávaly se zde nejrůznější lidové slavnosti. Příchodem války čilý ruch ustal i zde," popisuje Miroslav Horáček.

Ve chvílích volna se na ostrov vydávali v doprovodu pracovnic Červeného kříže spíše jen vojáci z lazaretu v nedaleké sokolovně. Z nedostatku všeho se ve velkém pro válečnou mašinérii vykupovala i stará kůže, olovo, ocel, mosaz (například kliky) a další materiály. Na mnoha místech se také rekvírovaly kostelní zvony a přetavovaly se pro potřeby armády.

Kritický nedostatek mužů
„Mládenci, kteří nebyli odvedeni do války, se brzy stali cílem pro vdavekchtivé, mladé ženy. Mužů byl po čas války čím dál tím větší nedostatek, a tak se nehledělo ani na věk, společenské postavení či fyzickou krásu ženicha. Takže muži z chudých poměrů si směle vybírali mezi nejbohatšími dcerami statkářů a měšťanů. Chudé dívky bez věna se musely spokojit se starci či válečnými invalidy," popsal Miroslav Horáček.

Lidé jedli i chrousty
V celé monarchii byly v roce 1915 zavedeny tzv chlebové lístky, tedy poukázky na výrobky z obilovin. Pekl se i náhražkový chléb ze zčernalých brambor či se do něj, tak jako do vojenských komisárků, přidávala mimo mouky také na drobno rozemletá sláma. Chlebový lístek se skládal z 56 ústřižků.

Za jeden ústřižek se dostal např. v restauraci krajíc chleba (35 gramů) nebo celý bochník chleba (200 gramů), což byl příděl pro jednu osobu na týden. V buřtech a uzenkách bylo více krupice a kukuřičné mouky než masa.

Podle německého vzoru také přišlo nařízení k likvidaci prasat a psů. Prasata spotřebovala spoustu brambor, kterých se nedostávalo ani pro chudé lidi. Psi, až na služební a hlídací, se měli vyhubit, protože konzumují stejnou stravu jako člověk, a tak ,,napomáhají k vyhladovění říše".

Schovávaly se i tvrdé chlebové kůrky, ze kterých se vařila chlebová polévka. Za 12 hodin práce na poli si žena v roce 1914 vydělala 1 korunu, muž 1 korunu a 50 haléřů. Úředník nebo redaktor si přišel až na 600 korun měsíčně.

A jaké byly ceny potravin v časech válečných?
1 kg jablek – 1 K, 1 kg hrachu - 0,80 haléřů, 1 kg čočky – 1.60 K, 1 kg sušených švestek – 0,90 haléřů, 1 kg rýže – 0,90 haléře, 1 kg cukru – 0,90 haléře, 1kg mýdla – 1 K , 1 kg svíček – 1,20 K, 1 kg cibule - 1 K, 1 kg česneku – 2,50 K, 100 kg brambor – 10 K , 1 kg telecího masa – 2 K, 1 kg hovězího masa – 2 K, 1 kg uzeného – 3,60 K , 1 kg sádla – 4 K, 1 kg skopového – 1,60 K , 1 kg vepřového – 2.60 K , 1 kg soli - 40 haléřů, 1 kg chleba bez přídělu- 50 haléřů, 1 kg uherského salámu – 6,50 K, malá žemle – 6 haléřů, 1 slaneček – 20 haléřů. Jen syrečky se udržely po celou válku na ceně 2 haléře za kus.

V nouzi nejvyšší lidé nepohrdli ani žábami, koňským biftekem a dokonce i polétavým hmyzem, třeba chrousty.

Vojenská posádka v Kolíně
Na začátku války byly v královském městě Kolíně zřízeny dvě posádky. Jedna měla provizorní kasárna v dodnes existující restauraci Rozkoš. „Tito vojáci měli jediný úkol - hlídat most, který byl uznán C a K velitelstvím v Praze jako strategický. Druhá vojenská posádka sídlila v restauraci U Ptáčků (dnes Obecní dům). Majitel této restaurace dostával za slamník a oběd pro každého vojáka 7 haléřů na den. Tito vojáci hlídali neméně strategické nádraží, kudy proudily denně vlaky vezoucí z různých koutů monarchie vojenský materiál i odvedence a přivážející naopak stovky raněných do Kolína," vypráví Miroslav Horáček.

Odvedenci z Kolína a okolí, kteří též museli do té „velké vojny", nejčastěji rukovali k 36. a 28. pěšímu pluku na všechny možné fronty. Mnozí z nich se z války nevrátili nebo skončili v zajetí např. na Sibiři. Když vypukla světová válka, nejprve narukovali vojáci mezi 21 a 36 lety.

„Při odvodu v zimě 1915 jim bylo nařízeno vzít si pro nedostatek všeho vlastní zimní oblečení, rukavice, spodky, kabát, beranici a malá přenosná kamínka z plechu. Při jejich odjezdu z kolínského nádraží vyhrávala plukovní hudba národní písně jako Hej Slované nebo Kde domov můj," popisuje Horáček.

Po nich si vyžádala válečná mašinérie příchod branců ve věku 18 až 20 let. Byli mladí a nezkušení, a tak většina podlehla nejrůznějším útrapám. Brzy však balili černé dřevěné vojenské kufry i členové zeměbrany (ženatí muži a otcové rodin). Jelikož ani to nestačilo, nakonec oblékli vojenský mundůr i veteráni a dříve neodvedení muži mezi 37 a 42 lety. Ženám, které tu po nich zůstaly, byla vyplácena podpora ve výši až 150 korun.

Sůl nad zlato
Sůl stejně jako každé jiné zboží bylo v časech válečných nedostatkovým. Mohlo se koupit na válečný příděl maximálně 1 kg soli na osobu. Ale díky tomu, že Kolín byl důležitým železničním uzlem rakousko – uherské říše, budovala se zde překladiště všeho, co vlaky převážely. Tedy i soli. Místní kupci měli právo nakoupit jen asi 50 kg tohoto „bílého zlata", ale místní rychle našli mezeru v nařízení úředníků z Vídně a mnoho místních si zřizovalo živnost kupeckou jen za účelem nákupu a dalšího prodeje soli. Nakonec se skoro všechny zásoby tohoto sortimentu rozprodaly kolínským překupníkům (někteří jí měli až 250 kg). To mělo za důsledek, že velkoobchodníci z Hradce, Prahy, ale také až z Vídně jezdili si do města na Labi pro pytle se solí.

Program Císařského dne 16.8.:
Hlavní scéna 10.00 PŘIVÍTÁNÍ JOSEFEM ŠVEJKEM
10.05 TŘEHUSK, hudba – staropražští Pepíci
10.35 IRIS, tance secesní
10.50 SPOLEK ELEGANTNÍCH DAM, módní přehlídka, 1. část
11.00 SIDEREA, tance-charleston
11.15 „PROCHÁZKA PO RAKOUSKU- UHERSKU", hudba a povídání J. Švejka, hraje Šraml
11.45 KOMEDIANTI NA KÁŘE, divadlo
12.25 TŘEHUSK
12.55 IRIS, tance lidové z přelomu 19. a 20. stol.
13.10 SPOLEK ELEGANTNÍCH DAM, módní přehlídka, 2. část
13.20 „TAK VÁS TADY VÍTÁME" , hraje Šraml. Zástupci města předají Švejkovi symbolický Zlatý klíč od Kmochova ostrova, následuje přehlídka vojáků rakousko – uherské armády, čestná salva.
13.40 PÁNI Z KOLÍNA – „Písně časů císařských"
14.10 SIDEREA, kankán
14.15 KOMEDIANTI NA KÁŘE
14.55 „KDYŽ JSME MAŠÍROVALI", hudba a povídání J. Švejka
15.25 IRIS, tance měšťanské
15.40 KATASTROFÁLNÍ PŘEDPOVĚĎ POČASÍ, jarmareční písně
16.10 SPOLEK ELEGANTNÍCH DAM, módní přehlídka, 3. část
16.20 TŘEHUSK
16.50 KOMEDIANTI NA KÁŘE, divadlo
17.20 SIDEREA, cikánské tance
17.30 „ZA CÍSAŘE PÁNA", písničky z dob habsburského mocnářství hraje Šraml
18.00 UKONČENÍ SLAVNOSTÍ

Táborová scéna
10.00 - 14.00 vojenský tábor, polní kuchyně, výstava zbraní, zbrojí a uniforem, četnická stanice, historický automobil, naučná stezka pro děti „Po stopách dobrého vojáka Švejka", výstava palných zbraní od středověku po současnost, polní pekárna, historická kola, dobový fotoateliér atd.

Jarmareční scéna
14.00 TŘEHUSK, hudba
14.30 KATASTROFÁLNÍ PŘEDPOVĚĎ POČASÍ, jarmareční písně s obrázky
15.00 FLAŠINETÁŘ
15.20 PÁNI Z KOLÍNA – „Písně časů císařských"
15.50 THOMAS LUPÍNO, bavič a kejklíř
16.10 FLAŠINETÁŘ – Písně z ulic a pavlačí
16.40 KATASTROFÁLNÍ PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
17.10 THOMAS LUPÍNO
17.30 FLAŠINETÁŘ – Jak za Rakouska bejvávalo

Po celou dobu slavností můžete na Kmochově ostrově navštívit dobové tržiště s rozmanitým sortimentem a s ukázkami starých řemesel.

Do fotogalerie, jež je součástí tohoto článku, jsme pro vás vybrali poklady z archivů zachycující časy monarchie i dobu po ní v ulicích a událostech Kolína.