„Smyslem prezentace je seznámit občany s obsahem dostupných poskytovaných sociálních služeb a lidsky jim přiblížit danou oblast. Nikdo neví, kdy se může dostat do nějaké nepříznivé sociální situace nebo kdy bude potřebovat zajistit pomoc někomu blízkému,“ uvedla Jana Tůmová z odboru sociálních věcí.

Stánky budou v horní části náměstí Arnošta z Pardubic. Představí se Domov Anna sociální služby pro seniory, Zvoneček Bylany, Leccos, Spirála pomoci, Život plus, Prostor plus, Vodící psi srdcem, Centrum péče Doubrava a Domov Clementas Mlékovice. Prezentaci doplní informační kampaň na téma pěstounské péče, jež návštěvníkům nabídne diskusi k tomuto tématu a informační materiály.

Doprovodný program bude probíhat v informačním centru města i v přilehlém parku a bude zaměřen na všechny věkové kategorie. Od 10 hodin si budou moci senioři vyzkoušet v informačním centru půlhodinové cvičení na židlích. V tuto dobu bude také otevřena mezigenerační tvořivá dílna, kterou povedou žáci s pedagogy ze Základní a praktické školy Český Brod. Zapojit se do tvoření bude možné až do 12 hodin.

Po hodinové přestávce si budou moci návštěvníci ověřit zábavnou formou stav své paměti. Mezi 13. a 14. hodinou bude otevřen kurs trénování paměti spojený se vzpomínáním vedený Klárou Cingrošovou, která tyto kursy pro seniory organizuje v Brandýse nad Labem.

„Na tento ochutnávkový kurs naváže zážitkový program v délce 90 minut pod názvem Jak vidím svět, když nevidím - přijďte nahlédnout tam, kam zrakem nahlédnout nelze, a to pod vedením Pavly Kovaříkové, nevidomé matky dvou malých dětí a lektorky organizace Rozhledna,“ upozornila Jana Tůmová.

Pro děti bude připraveno mnoho zábavných her a soutěží, budou se moci vyřádit na skákacím hradu, závodit na koloběžkách a zasoutěžit v různých disciplínách. Od 16.15 hodin zahraje návštěvníkům kapela Pancake Cake z českobrodského gymnázia.

Ještě následující den, v pátek 17. května bude možné zajít od 18 hodin zdejší kulturního domu Svět na film Domácí péče. Vstup bude zdarma stejně jako na všechny čtvrteční akce, stánky a stanoviště.