Vlastníkem pozemku a stavebníkem je společnost Fandament dev. Kolín. Rozhodnutí o umístění stavby projekt výstavby získal už v roce 2008 a jak investor uvádí, záměr získal od zastupitelstva města souhlas a od stavebního úřadu kladné územní rozhodnutí. „Současné vedení města se však rozhodlo, že nebude respektovat rozhodnutí svých předchůdců a uprostřed ,rozehrané hry’ změnilo pravidla. Připravený projekt, který investor zamýšlel dokončit nejpozději do roku 2024, je tak v ohrožení a mohl by i skončit u soudu,“ zaznívá ze strany stavebníka.

„Věříme, že více než sto nových bytů, z nichž většina bude velmi cenově příznivá, pomůže najít příjemný domov třeba mladým rodinám, seniorům či samostatně žijícím jedincům, na které se často zapomíná. Navíc chceme, aby projekt zatraktivnil tuto část lokality, a také aby se ve zkultivovaném prostředí lépe žilo i stávajícím obyvatelům,“ uvedl zástupce stavebníka Eduard Vacínek.

Připravený projekt se podle jeho vyjádření však nyní ocitl v patové situaci poté, co město v roce 2017 změnilo územní plán, a současný architekt města nyní po stavebníkovi žádá, aby zredukoval již připravenou stavbu na 60 procent. „To je ale zásadní změna, kterou při vší smírné vůli splnit nemůžeme,“ podotkl Vacínek.

Soutěž krásy Miss Baculaté Křivky 2022 v sobotu 17. září.
Obrazem: Korunku pro Miss Baculaté Křivky v sobotu získala Markéta Rychetská

Hlavním důvodem je podle něj fakt, že by stavebník zřejmě přišel o platné územní rozhodnutí. Druhý důvod pak je, že takto podstatným zmenšením domu by se zcela změnila ekonomika připraveného projektu. „Za současné ekonomické situace by se stal nerentabilním, mimo jiné i kvůli vynucenému razantnímu zdražení cen nových bytů,“ konstatoval Vacínek a poznamenal, že kdyby se stavebník nepotýkal s překážkami ze strany města, už by se stavělo.

Vizualizace plánované zástavby v Jateční ulici.Vizualizace plánované zástavby v Jateční ulici.Zdroj: archiv investora

Radnice však předesílá, že mnohokráte prodlužované územní rozhodnutí je obecně problematické, jelikož se za tu dobu změnily normy, vyhlášky i připomínky města na obecné požadavky výstavby, a to nejen pro soulad s dnešním územním plánem.

„Zejména se to týká deficitu parkovacích míst na pozemku investora, výšky zástavby, odstupových vzdáleností, zhruba 90 procent zastavěnosti pozemku, řešení veřejného prostoru a tak dále,“ uvedla mluvčí radnice Šárka Hrubá.

Zastupitelstvo se schválením projektů podle ní nezabývá. Vše je v kompetenci stavebního úřadu, a je potřeba přezkoumat záměr z pohledu současných požadavků.

Územní plán

Změna územního plánu z roku 2019 upřesnila zastavěnost v ploše vysokopodlažního bydlení na maximálně 70 procent. „Jelikož předtím byla územním plánem obecná podmínka zastavěnosti maximálně 60 procent, nemohlo dojít k rozporu v probíhajících řízeních,“ připomněla mluvčí s tím, že upřesnění podmínky zastavěnosti se týkalo funkční plochy v celém městě, ne konkrétního záměru.

Z akce Ochutnej Evropu na kolínském Karlově náměstí.
Ochutnávání Evropy na kolínském Karlově náměstí poznamenalo nevlídné počasí

Doba platnosti rozhodnutí je podle stavebního zákona, případná budoucí změna územního plánu nemá vliv. „Ale pokud stavebník požaduje změnu dříve vydaného územního rozhodnutí, posuzuje se podle aktuálního plánu,“ zdůraznila mluvčí.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Proběhla mnohá jednání za účasti architekta města, zástupců úřadu územního plánování a vedení města.

Ke kompromisu ale nedošlo. Podle Šárky Hrubé investor nabídl pouze kosmetické úpravy tak, aby nedošlo k zpochybnění vydaného územního rozhodnutí, a město vnímá tyto úpravy jako nedostatečné. „Vzhledem k tomu, že se jedná o velký a významný stavební záměr, který výrazně ovlivní své okolí, město požadovalo na investorovi uspořádat veřejné představení a potřebnou mediaci. I tento požadavek byl odmítnut s poukázáním na přesvědčení, že stavební záměr byl dostatečně prezentován již v minulosti v rámci řízení o vydání územního rozhodnutí, kdy se k němu mohla veřejnost v dostatečné míře vyjádřit. S ohledem na dlouhou dobu od vydání územního rozhodnutí se město s tímto závěrem neztotožňuje,“ dodala.