Zadání soutěže zahrnovalo i možné doplnění náměstí stavbou, která by prostor oddělila od rušné ulice a kruhové křižovatky. V minulosti už tam domy stály, v 60. až 70. letech minulého století ale padly za oběť rozsáhlým demolicím. Zda doplní západní část náměstí nová stavba, je však otázkou, která se teprve během diskuzí potvrdí, nebo zamítne.

Cílem revitalizace zálabského náměstí je proměna v kultivovaný funkční prostor. Dostatek parkovacích míst, o která se lidé obávají, je podmínkou projektu.

Další z podnětů z řad obyvatel se týká cesty hřbitovem za kostelem, která se podle nich bude nejspíš využívat jako zkratka ke škole nebo komunitnímu centru. A s navrhovaným obloukem zřejmě nepotrvá dlouho a bude tam vyšlapaná rovná cesta.

Další zase poukazují, že je zbytečné řešit odhlučnění z ulice ze starého mostu, pokud nebude odhlučněna doprava z mostu nového.

Po diskuzích a projednávání má být dalším krokem města zadání architektonicko-urbanistické studie na řešení revitalizace veřejných prostranství náměstí vítězi soutěže.