„Nyní se rozbíhá diskuze o budoucí podobě Jiráskova náměstí, dnes tedy spíš Jiráskova parkoviště. Přímo na místě jsme měli stánek, kolem 50 lidí přímo tam vyplnilo anketu ohledně budoucí podoby tohoto prostoru,“ připomněl starosta.

Město chce, stejně jako tomu bylo u Komenského parku, nejdříve sesbírat informace, co si lidé o tomto prostoru myslí, co by tam chtěli změnit, co by naopak měnit nechtěli, co by se jim tam líbilo. Městský architekt David Mateásko včlenil do ankety i zážitky a vzpomínky obyvatel na Jiráskovo náměstí.

Nyní už je anketa k vyplnění na městském webu, na podatelně, město na ni upozorní ve svém zpravodaji. „Do konce roku chceme nasbírat co nejvíce hlasů a na základě toho by mělo vzniknout zadání nikoli ještě projektu, ale teprve studie, pan architekt na to chce připravit architektonickou soutěž. Jedním ze zadání do této soutěže budou právě výsledky ankety mezi obyvateli,“ vysvětlil Kašpar.

Samozřejmě jsou určité intence, jak by měl prostor vypadat, rozhodně se nebude třeba zastavovat paneláky. „Prostor se desítky let nezměnil. Je tam problém s parkováním, protože aut je obrovské množství. To je třeba řešit tak, aby náměstí nebylo parkovištěm, ale zároveň aby parkovací kapacity výrazně neubyly,“ upřesnil starosta.

Budou se řešit i chodníky či zeleň. „Dnes jsou tam travnaté plochy, na kterých nic není. Zároveň by náměstí mělo mít architektonickou návaznost na probíhající revitalizaci Zálabské skály,“ dodal starosta.

Město si také před časem na deset let pronajalo za symbolickou cenu tisíc korun ročně od Arcibiskupství pražského a po jednání s kolínským farářem bývalý hřbitov kolem kostela sv. Víta. Ten v současné době nevypadá zrovna vábně, spíše jako zarostlá, neudržovaná zahrada. „Chceme ho zkultivovat, pietně samozřejmě, přidat lavičky, vytvořit upravené, čisté odpočinkové místo,“ podotkl Kašpar.

Také úpravy někdejšího hřbitova by měly být včleněny do návrhů, které vzejdou z chystané architektonické soutěže. Zkrátka Jiráskovo náměstí by mělo nadále zůstat přirozeným centrem Zálabí, ovšem podstatně reprezentativnějším.