V regálech s potravinami i na podlaze pod regály pracovníci inspekce našli exkrementy hlodavců, obaly některých druhů potravin byly okousané od myší. "Nástrahy na hlodavce provozovatel umístil nejen na podlaze prodejny, ale i přímo mezi potraviny v regálech, což je v přímém rozporu s předpisy," uvedl mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Inspekce obchod uzavřela, jejímu provozovateli uložila, aby provedl důkladnou deratizaci a dezinsekci a celkový úklid prodejny a jejího zázemí. Musí také zlikvidovat všechny potraviny se stopami činnosti škůdců.

"Provozovatel je dále povinen zajistit prodejnu před vnikáním škůdců. Do splnění uložených opatření SZPI zákaz užívání prostor neuvolní. Inspekce s provozovatelem zahájí správní řízení o uložení pokuty," dodal Kopřiva.