Jehly lidé objevili i na místech, která by člověka rozhodně nenapadla, jako areály škol a školek. I tam už ale museli strážníci kvůli injekčním stříkačkám vyrazit, jak potvrdila mluvčí Městské policie (MP) Kolín Helena Honkiszová: "Byly zaznamenány případy, kdy nás kontaktovali pracovníci základních a mateřských škol. U jedné z nich v nedávné době narkoman odhodil do jejich prostoru batoh s použitými i čistými stříkačkami, dále obsahoval pomůcky, které slouží k nitrožilní aplikaci návykové látky jako ředící roztoky, čistící tampony apod."

MP Kolín vykonává svojí činnost 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, soboty, neděle, svátky. Nemůže se tedy stát to, že po přijetí takového oznámení, se problém nevyřeší hned a stříkačka by na místě oznámení zůstala. Strážníci se zaměřují na lokality, kde je známý častý výskyt problémových závislých osob. Především je to v prostoru u vlakového a autobusového nádraží, u K-centra, kde byly stříkačky nejen poházeny, ale i "zapíchány" v kamenné zdi, a také v okolí OC Futurum.

K věci se vyjádřil i ředitel K-centra Petr Steklý: "Situace ohledně narkomanů je podle mě stabilní. Jejich nárůst sice zaznamenáváme, ale odpovídá nárůstu populace. Tedy podle mě se v Kolíně neděje nic dramatického, čeho by se lidé měli obávat."

Nejčastějším záchytem stříkačky je nález občany, kteří jej poté nahlašují Městské policii. Její strážníci však na použité injekce narážejí i sami během své pochůzkové činnosti. „Občané nám nálezy tohoto nebezpečného infekčního materiálu oznamují nejčastěji prostřednictvím tísňové linky 156. Dále je nalézají hlídky strážníků při své vlastní kontrolní pochůzce, obecně jde víceméně o každodenní problém,“ prozradila Honkizsová.

Na stříkačku nesahejte, volejte 156

Jak se tedy lidé mají zachovat, pokud na použitou injekční stříkačku narazí? V první řadě platí zásada, že se na nález za žádných okolností nesmí sahat a zároveň jej lidé nemají odkopávat stranou na méně viditelné místo, zahrabávat do země nebo listí. „Častá snaha dospělých vyhodit injekční stříkačky do popelnice, koše na odpadky nebo kontejneru je sice chvályhodná, nicméně tento postup není správný, ba dokonce může být i nebezpečný,“ upozorňuje Helena Honkiszová. "Představme si situaci, kdy jde občan vysypat koš s odpadem. Smetí vyhodíte do popelnice a z ruky vám vypadnou klíče. Určitě pro ně sáhnete a neradi byste narazili na injekci."

V ideálním případě by tedy každý měl nález nebezpečného infekčního materiálu oznámit na linku 156 a upřesnit místo nálezu (ulici, číslo popisné či číslo nejbližší lampy veřejného osvětlení). „Pokud je to možné, setrvejte na místě do příjezdu hlídky MP Kolín. Ta nalezené injekční stříkačky ukládá do plastové nádoby a tu poté odevzdá zaměstnanci K-centra,“ informuje Helena Honkiszová. Petr Steklý dodal: "V letošním roce se k nám dostalo zhruba 400 stříkaček, my poté musíme dodržet hygienické normy jako třeba v nemocnici. Dovoz biologického materiálu nám zajišťuje specializovaná firma, která jej poté vozí do spalovny."