Uprostřed volné přírody lužních lesů, u bývalé hájenky na Huslíku za Poděbrady, vznikne do příštího roku nová část Stanice pro zraněná zvířata se sídlem 
v Pátku. Stavba byla ve čtvrtek slavnostně zahájena.

Podle vedoucího stanice a neúnavného ochránce přírody a hlavně volně žijících zvířat Luboše Vaňka se tak konečně podaří vybudovat zázemí pro Vaňkovy svěřence, kterých každým rokem přibývá a o které je stále těžší se na pozemku u rodinného domu v Pátku starat. V posledních letech se totiž do stanice dostane ročně na uzdravení kolem čtrnácti stovek zraněných zvířat.

„Děkujeme Státnímu fondu životního prostředí, Středočeskému kraji, ale i sponzorům Městu Poděbrady, Lesům České republiky, TPCA a ČEZu, že nám vypomohli k realizaci věci, která má smysl. Je to pro mě jednak ocenění naší práce, a to, co tady vznikne, je něco pro přírodu. A mohu říct na rovinu, že příroda nás, jako člověka, nepotřebuje, ale my potřebujeme přírodu. A my se jí snažíme vrátit to, co odebíráme," řekl při slavnostním poklepání na základní kámen Luboš Vaněk.

Za Středočeský kraj přijel náměstek hejtmana Miloš Petera, který uvedl, že před deseti lety, za hejtmanství Petra Bendla, bylo řečeno, že ochrana přírody bude jednou z dominant kraje a to se podle něj zdařilo. „Vznikl páteřní projekt, ve kterém se vzaly čtyři stanice Středočeského kraje 
a ty měly být základní sítí, kterou kraj bude podporovat jak ve vztahu ke zraněným zvířatům, tak k osvětě. A to jsme, myslím, beze zbytku naplnili," vyjádřil se náměstek.

Stavba nové části stanice začne podle dodavatele stavby, kterým je PMS Poděbrady, už začátkem srpna. Jako první přijde na řadu příjezdová komunikace, kterou je potřeba zpevnit, druhé v pořadí bude oplocení pozemků, na kterých se bude stavba provádět, a třetím úkolem stavební firmy bude demolice staré hájenky. Pak by se mělo začít se samotnou stavbou čtyř objektů, které budou patřit ke stanici. V letošním roce by se mělo podařit vybudovat hrubou stavbu. Ovšem záleží na vývoji podzimního počasí.

Nejen stavba, ale i samotná starost o zraněná zvířata, je finančně náročná. To ví Luboš Vaněk nejlépe ze všech. „Teď nedávno jsme hřebovali včelojeda lesního, což je vzácný pták, a jeho ošetření stálo zhruba pět až sedm tisíc. Peníze na zvířata jsou potřeba, ale my se snažíme nejen brát, ale také dávat. Naší činností i vyděláváme. Děláme různé managementy chráněných území, výsadby stromů a další akce pro přírodu," vysvětlil Vaněk a dodal, že stanice je plná příběhů ze života zvířat. „Například asi před třemi nedělemi jsme v Hřensku u Pravčické skály zachraňovali hnízdiště sokolů stěhovavých. Výr tam jako predátor snědl samici i samce a mláďata tam zůstala. Dvě jsme rozmístili do různých hnízd, jedno šlo dokonce na hnízdo do Německa, druhé zůstalo tady a třetího samečka jsme léčili u nás ve stanici. Zhruba před týdnem jsme ho umístili k adoptivním rodičům do Mimoně," popsal jeden ze stovek příběhů Luboš Vaněk.

Vytvořením nového zázemí Stanice pro zraněná zvířata ovšem získají i Poděbrady, které jsou jedním ze stálých sponzorů. Podle starosty Ladislava Langra město výstavbou takového zařízení získá atraktivitu, zařízení totiž bude určeno i pro veřejnost, milovníky přírody, ale bude mít také výchovný charakter. A to potvrdil i Luboš Vaněk. Už dnes totiž stanice spolupracuje například se zemědělskou školou.


A jak jinak by se mělo ukončit slavnostní zahájení stavby Stanice pro zraněné živočichy, než symbolickým vypuštěním uzdravených zvířat do přírody. Tentokrát se uzdravení dočkali puštík, žluna 
a poštolka. Jejich první mávnutí křídly vedla přímo do lužního lesa v blízkosti hájenky…