„Zajistíme převoz ostatků i náhrobku na hřbitov do Cerhenic, který v době Horelova úmrtí ještě neexistoval,“ uvedl cerhenický starosta Marek Semerád. Ten připomněl, že František Horel byl Cerhenicím dobrým starostou, pečoval o obec, fungoval cukrovar, pivovar a další živnosti, mnoho obyvatel mělo práci přímo v obci.

Horelův hrob není první, který se do Cerhenic stěhuje. V létě roku 2017 nechal městys do rodné půdy přenést urnu divadelní a filmové herečky, cerhenické rodačky Blanky Waleské. Domluvil se s jejími vzdálenými příbuznými, protože ona sama žádné děti neměla. Hrobku pořídil městys na své náklady, požehnal ji pečecký farář Josef Nerad.

Václav Hanuš, vedoucí pracovní čety městyse Cerhenice.
Občas si člověk říká, jak je některé věci vůbec někdo schopný udělat
Česko zpívá koledy před Mateřskou školou Sluníčko v Dobřichově.
Koledy se zpívaly rovněž v Dobřichově