„Zajistíme převoz ostatků i náhrobku na hřbitov do Cerhenic, který v době Horelova úmrtí ještě neexistoval,“ uvedl cerhenický starosta Marek Semerád. Ten připomněl, že František Horel byl Cerhenicím dobrým starostou, pečoval o obec, fungoval cukrovar, pivovar a další živnosti, mnoho obyvatel mělo práci přímo v obci.

Horelův hrob není první, který se do Cerhenic stěhuje. V létě roku 2017 nechal městys do rodné půdy přenést urnu divadelní a filmové herečky, cerhenické rodačky Blanky Waleské. Domluvil se s jejími vzdálenými příbuznými, protože ona sama žádné děti neměla. Hrobku pořídil městys na své náklady, požehnal ji pečecký farář Josef Nerad.