Ředitelství vodních cest ČR zahájilo rekonstrukci plavebních komor Kostomlátky a Nymburk na Labi. Cílem rekonstrukce je zvýšit bezpečnost a spolehlivost provozu na plavebních komorách a tím na celé labské vodní cestě. Tento cíl vyplývá z Dopravní politiky ČR pro léta 2005 – 2013. Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Doprava.

Plavební komory v Kostomlátkách a Nymburce projdou celkovou rekonstrukcí. Budou vytvořeny nové povrchy zdí z betonových panelů, které prodlouží životnost komory a zmenší plochy průsaků. Plavební komory budou dovybaveny úvaznými prvky a žebříky splňujícími současné nároky plavby. Odrazné trámce ochrání hladké zdi před poškozením plavidly. Zároveň bude provedena modernizace elektroinstalace a řídicího systému včetně automatizace.

Pro rekonstrukci komory byl zvolen již osvědčený způsob řešení, který je použit na komorách v Brandýse nad Labem, Kolíně, Klavarech, Poděbradech, Lysé nad Labem a Čelákovicích.

Hlavní stavební práce budou probíhat v době odstávky, kdy bude provoz na plavebních komorách zastaven, a která se kryje s pravidelnou odstávkou všech plavebních komor na Labi. Komory budou mimo provoz od 17.9. do 15.10.2008. Práce, které budou probíhat před tímto datem a po něm neovlivní provoz komor.

Vzhledem k tomu, že odstávka na Labi může trvat pouze čtyři týdny, je nutné provést rekonstrukci plavebních komor na dvě etapy. V první etapě, v podzimní odstávce roku 2008, proběhne rekonstrukce levé strany a v podzimní odstávce roku 2009 proběhne rekonstrukce pravé strany plavebních komor.

Celková investice na každé z plavebních komor dosáhne částky 49,3 mil. Kč a bude z 85% spolufinancována Evropskou unií z Evropského regionálního rozvojového fondu prostřednictvím Operačního programu Doprava. Stavby budou realizovány společností Stavby silnic a železnic, a.s., závod Řevnice.

V době odstávky plavebních komor proběhne současně i druhá etapa rekonstrukce plavební komory Hradišťko. Její levá zeď byla již zrekonstruována v loňském roce, letos bude rekonstruována její pravá část a celá stavba bude během listopadu 2008 dokončena. Tato stavba bude financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury a celková investice dosáhne výše 47 mil. Kč.

Pavlína Straková