Starosta Horních Krut Pavel Hošta na posledním zasedání zastupitelstva seznámil ostatní zastupitelé obce s peticí, která byla na obecní úřad předaná již 10. dubna.

Obsahem petice je žádost o obnovení některých cest na Hornokrutsku včetně přiložené mapy. Důvodem petice je zájem občanů o zvýšení turistické atraktivnosti obce a jejího blízkého okolí. Pod petici se podepsalo celkem osmdesát osm občanů.

Zastupitelé tedy tuto petici prohovořili a zjistili, že nejprve se bude muset zkontrolovat, zda cesty, které občané do petice uvedly, skutečně všechny náleží obci.

S žádostí by se totiž nedalo nic dělat, pokud by uvedené cesty nebyly na obecních pozemcích.

V současné chvíli tuto žádost všichni zastupitelé berou na vědomí a dále se jí budou věnovat.