Hlízov pozemky pro výstavbu koupil od soukromých majitelů. Potvrdil to starosta obce Antonín Škarka. „Financování je zajištěno prostřednictvím poskytnutého úvěru a částečně z vlastních zdrojů,“ připomněl.

Parcely chce obec prodat zájemcům z řad soukromých osob. „Způsob oslovení zájemců budou schvalovat zastupitelé obce,“ vysvětlil hlízovský starosta, že podmínky prodeje zatím nejsou známy.

Začít stavět by se podle současných předpokladů mělo mezi lety 2021 a 2022. „Je několik faktorů, které jsou pro zahájení důležité, ať už jde o výběrové řízení na poskytovatele zpracování územní studie, projektovou dokumentaci pro silnici s veřejným osvětlením, vyjmutí ze zemědělského půdního fondu nebo geometrické zaměření pozemků a veřejných staveb,“ popsal starosta nezbytné kolečko papírování před zahájením výstavby.

Všechno by ale mělo být zpracováno do začátku května příštího roku. „Tento termín vychází z podmínek výběrového řízení na stavební práce, které pak bude vypsáno. Zhruba v tomto období, ale opravdu je to pouhý odhad, by bylo možné zahájit prodej jednotlivých stavebních pozemků,“ vysvětlil Antonín Škarka.

Nový územní plán

Vedení obce chce dále využít potenciál, který Hlízov a jeho okolí má. Nechybí tam volná prostranství a lidé mají zájem tam stavět a trvale bydlet. Důvod je prostý: pár kilometrů do Kutné Hory i Kolína, železniční zastávka, ze které se do Prahy dostanou s jedním přestupem za padesát minut, stejně jako do Pardubic.

„Obec pracuje na novém územním plánu, kde jsou zapracována zájmová území pro výstavbu rodinných domů. Jde o pozemky, které jsou ve vlastnictví soukromých osob. Kdy ale bude uveden územní plán v platnost, je zatím velkou otázkou, není to jednoduchá záležitost a podléhá řadě vyjádření, projednávání a schvalování,“ dodal hlízovský starosta.

Do Hlízova zároveň jezdí i kutnohorská městská autobusová doprava, ve všedních dnech šest spojů tam a šest zpátky. Není to ale zadarmo. Obec tuto službu pro občany dotuje z vlastních zdrojů částkou v průměru šestnáct tisíc korun měsíčně.