Odborná porota, která se v minulých týdnech probírala desítkami žádostí neziskových projektů z Kolínska a okolí, má svou práci již za sebou. „Porota složená ze zástupců automobilky a neziskové organizace Prostor plus, která grantový program administruje, předvybrala osmnáct projektů ve třech kategoriích,“ říká koordinátorka společensky odpovědných aktivit automobilky TPCA Monika Koťarová.

Podpořit některý z vybraných projektů můžete svým hlasem na webových stránkách automobilky. „Každý návštěvník našich internetových stránek si může vybrat až tři projekty, pro které chce hlasovat. Nelze ovšem hlasovat pro jeden projekt vícekrát,“ upozorňuje Monika Koťarová.

TPCA rozdělí v letošním roce opět peníze pro neziskové projekty v kategoriích Pro bezpečné a zdravé Kolínsko, Pro zelené Kolínsko a Pro živé Kolínsko. Při finálním rozhodování pak porota přihlédne k hlasu veřejnosti, aby vyslyšela také přání místních obyvatel, pro které jsou projekty podporované automobilkou primárně určeny. Finální výsledky zveřejní TPCA v polovině června.