„Po stopách kolínských strašidel je akce hlavně pro rodiče s dětmi. Chceme je zábavnou formou seznámit s jejich městem i jeho historií, hlavně pak tou mytickou a legendární," uvedl jeden z organizátorů akce, Tomáš Litera.

Ihned jak odbila pátá hodina, se netrpělivá dítka vrhla na organizující strašidla. A to bez toho, že by se jich zalekly.

První strašidlo, které pak vzali malí Kolíňáci útokem, byl vodník v kašně. Tam děti musely ulovit nějakou tu dušičku. A u ostatních strašidel to chodilo podobně.

„Strašidla byla rozmístěna v blízkosti Karlova náměstí u památek jako sv. Bartoloměj, synagoga, pivovar či kostel nejsvětější trojice," přiblížil Litera, kde všude byly strašidla k vidění a kudy děti musely projít.

Odvážlivci dostali jednoduchou mapku s umístěním strašidel a tabulku pro sbírání razítek za projevenou statečnost. „Čím víc jich přinesly, tím větší část z kolínského pokladu si mohly uloupnout," dodal Tomáš Litera.

Malí odvážlivci se tak seznámili s pověstmi jako O hlučném duchu v třídvorské hájovně, O synu pražského rabína Löwiho nebo O dceři kolínského kata a zkáze Hrobského mlýna.

Atmosféru samotné akce nedokreslovaly jenom kostýmy všech strašidel na jednotlivých stanovištích, ale i vystoupení kolínské historické skupiny Poprávu, která přímo na náměstí předvedla několik vystoupení s ohněm i dalších historických výstupů.

Když děti obešly všechna strašidla nebo v případě, že se jich moc bály, mohly si přímo na náměstí nějaké to strašidlo vyrobit nebo ho udělat ze sebe.

U rukodělných činností tak bylo stále plno a děti odcházely nadšené se strašidelně pomalovanými obličeji nebo vyrobenými či namalovanými bludičkami, čarodějnicemi nebo netopýry.

Z akce plné strašidel si odvážní malí Kolíňáci odnesli také diplom. Ten poukazoval na jejich statečnost, kterou projevili na jednotlivých stanovištích v setmělém městě.

Akce, která nesla název Po stopách kolínských strašidel, se se účastnilo tři sta až tři sta padesát dětí s rodiči. Šlo o třetí a zároveň poslední ze série akcí pořádaných v rámci projektu Vzhůru na palubu…

Cílem projektu realizovaného v Kolíně je ukázat rodičům s dětmi jak hodnotně trávit volný ve svém městě a hlavně jim přiblížit činnost dětských oddílů, kde podobný program mohou každý týden zažít na schůzkách.