Úřadovat bude od 10 do 16 hodin ve Veigertovském domě na Karlově náměstí, který nedávno slavnostně otevírala po rozsáhlé rekonstrukci. Přijít mohou nejen obyvatelé Kolína, ale i širokého okolí včetně zástupců měst a obcí.