Zastupitelé kraje schválili v závěru loňského roku pro ZOO poskytnutí dotace 1,5 milionu na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. „Zajímali jsme se, jak budou tyto peníze využity," informoval o návštěvě zoologické zahrady hejtman Miloš Petera.

„Projekt sice nebyl plně v souladu s koncepcí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraje, ale je natolik významný, že krajští radní a zastupitelé se rozhodli tuto stavbu podpořit. Jak jsem se na místě přesvědčil, v ZOO Chleby to jistě přispěje ke zvýšení povědomí dětí o přírodě, chovu hospodářských zvířat a v neposlední řadě o nutnosti chránit přírodu a prostředí, ve kterém žijeme," řekl náměstek hejtmana Marek Semerád.

ZOO Chleby byla založena v roce 1997 v místě neobydlené a poničené farmy. První zvířata pocházejí z předchozí soukromé sbírky manželů Reného a Dany Fraňkových. Do zahrady si rychle našli cestu první návštěvníci, kterých rok od roku přibývá. V roce 2004 se ZOO Chleby stala řádným členem Euroasijské regionální asociace zoologických zahrad a akvárií a také získala licenci Ministerstva životního prostředí ČR. Stala se tak první oficiální nestátní zoologickou zahradou od listopadu 1989.

Dosáhla významných chovatelských úspěchů, například opakovaný odchov zoborožce nosorožčího, český prvoodchov satyra Temminckova, odchov koroptve pouštní nebo tetřívka kavkazského.

V ZOO Chleby je více než 70 druhů zvířat ze všech kontinentů a řada vzácných druhů rostlin.

Nový záměr, na který kraj přispěl, počítá s vybudováním přednáškových a školících místností s výstavním zázemím.

„Prohlédl jsem si novou i původní část ZOO Chleby. Velmi příjemné pro mě bylo setkání se zdejší krasavicí – gepardicí Mzuri. Pochoval jsem si papouška Arunu. Těší mě, že výstavba vzdělávacího centra zdárně pokračuje. V Chlebech má Středočeský kraj svoji jedinou ZOO a měl by ji proto podle svých možností dál podporovat," řekl na závěr návštěvy v zoologické zahradě středočeský hejtman.