Zlé jazyky ještě před zahájením říkají, že polovinu publika tvoří provozovatelé heren nebo jejich zástupci, čtvrtinu zastupitelé a zbytek jsou obyčejní občané.

Původně jsme chtěli přinést sumář argumentů. Tím bychom vás ale připravili o vzrušení, které při debatě musel cítit každý zapálený diskutér.

Proto vám přinášíme popis toho, jak na veřejném slyšení šly minuty.

17:05 Starosta Vít Rakušan zahájil veřejné slyšení, vysvětlil, že prostor dostane také strana, která o regulaci hazardu ve městě nejspíše tolik stát nebude, tedy samotní provozovatelé. Ty bude v podstatě zastupovat Andrej Čírtek z Unie herního průmyslu. Starosta však oznamuje, že dostal SMS o vlakovém zpoždění a zástupce unie se tak ke slovu dostane později, jak přijede do Kolína.

17:06 Jako první hovoří Petr Villner, šéf finančního odboru. Právě popisuje, co jsou vlastně herní automaty a jaké jsou jejich druhy. Následuje bod o tom, co to je loterie, a jak se to dotýká města. Věděli jste, že existují „živé" hry, kterými se rozumí ty, které potřebují krupiéra? Řeší se také, kdo vůbec povoluje herní automaty ve městě.

Přichází řeč na peníze, tedy jak velké příjmy má z hazardu Kolín. V roce 2014 to bylo zhruba 27,5 milionu korun, v roce 2010 zhruba 8 milionů. Pokud by se zrušily plošně výherní hrací přístroje, Kolín by o část příjmů přišel. Ne o všechny, protože některé loterie (cca 20%) by ve městě zůstaly, vysvětluje Petr Villner.

17:10 Je tu první dotaz z publika. Zastupitel Jan Hora se ptá, kolik je přínos z automatů a kolik z ostatních loterií? „26 milionů je reálná ztráta, o to bychom z té celkové sumy 27,4 milionu zaokrouhleno jako město přišli, pokud by byly plošně automaty na katastru města zrušeny," odpovídá starosta Vít Rakušan.

17:14 Ke slovu přichází Ivan Černovský, šéf odboru sociálních věcí a zdravotnictví, hovoří o sociálních dopadech herních automatů. „Řešilo se to už ve starém Řecku, Římě, kdy hazard měl negativní dopady na společnost tehdejší doby. Zdroj příjmů to ale byl už tehdy. V průběhu tisíců let se v každé společnosti řešily dopady hazardních her," začíná historií.

Hovoří o strategii ochrany ze tří částí. „První je snižování poptávky po hazardní hře, město by prostřednictvím škol mělo vést takové edukativní programy, které se tomu budou věnovat, aby nebyla ohrožena budoucnost dětí," řekl. Dále to je snižování dostupnosti hazardních her, třetím bodem je minimalizace škod, tedy řešení následků v případě škodlivého hraní.

17:21 Zároveň podle něj mohou být dopady takové jako konzumace drog. „Je dokázáno, že 18 procent hráčů užívá u hraní nelegální návykové látky, což má velký dopad na sociální situaci ve městě," řekl.

To se může dotknout i rozpadu rodiny, vztahů, zaměstnání a podobně. „Hráči často střídají zaměstnání, často jsou z toho zaměstnání vyhozeni. Návrh na trh práce je pro ně složitější a může to způsobovat to, že se mohou stát, když to zjednoduším, závislými na jednotlivých dávkách. Velkým problémem je také zadluženost," řekl.

17:24 Zadluženost může způsobovat páchání trestné majetkové činnosti. „Tedy drobné krádeže, 33% dotazovaných řešilo dopady hazardního hraní krádeží, to je velké číslo. 23 procent zpronevěrou, 27 procent krádeží věcí z domácnosti, to souvisí s rodinnými vztahy," vysvětluje.

Dostupnost hazardu podle něj má velký dopad na danou lokalitu. „Z pohledu zástupce odboru sociálních věcí se přikláním k tomu, aby hazard byl ve městě omezen," dodává na závěr svého proslovu.

17:29 V diskuzi vystupuje divák, který v odvětví podle svých slov pracuje. „Plošné zákazy a omezení v současné době nefungují. Vznikají občanská sdružení a černé herny, bují jako houby po dešti. Plošný zákaz toto nevyřeší, naopak, za každým rohem bude občanské sdružení a v něm automaty," říká.

Na to reaguje Ivan Černovský. „Uváděl jsem tvrdá čísla v kontextu, že v některých státech USA se zrušil hazard a o 70% se snížil výskyt negativních sociálních jevů," řekl. Kolín je nad úrovní okolních regionů, co se týká problémů s užíváním návykových látek.

17:31 Další divák se ptá, jestli má město spočítané, kolik by se zrušilo pracovních míst se zákazem hazardu, když se některé hospody drží jenom díky tomu, že v nich jsou automaty. Starosta Vít Rakušan hovořil o zkušenostech z jiných měst. „Na každém místě se po herně objevilo něco jiného, obchod, kavárna, pracovní místa by rovněž generovala. Nepředpokládáme, že by tato místa zůstala navěky prázdná," řekl.

17:33 Slovo si bere zástupkyně provozovatele herny, která se nepředstavila. Ta hovořila o opačné zkušenosti v Brně. „Díky vyhlášce, která chtěla vymanit hazard z Brna, jsme přišli o dvě provozovny. Místo toho tam vznikly nové nelegální a černé herny. V monitoringu bylo, co se zrušily klasické herny, tak vzniklo 96 nových nelegálních," řekla.

17:38 Další divák pohovořil o tom, že v Rakousku je hraní v kasínu běžnou společenskou událostí, je třeba spíše bojovat o vyšší úroveň hazardu, než plošně zakazovat. „Nechce to negativní pojetí, plošný zákaz je špatně, měly by se udělat 2 3 slušné podniky, aby to byla kulturní společenská událost, může to být v návaznosti na cokoliv jiného," řekl. Slušní hráči nepijí a neberou drogy, dodal.

Odpovídá Vít Rakušan. „Reagujeme na situaci České republiky. Je tu heren podstatně více než jinde v Evropě, Rakousku, o kterém se bavíte, Německu, i v sousedním Polsku. Pokud vidíme tuto situaci, tak logicky vyplývá, že hráčství u nás je větší problém než v okolních zemích, ať je to dáno čímkoliv," řekl.

17:40 Slovo si bere Andrej Čírtek, který zahazuje svoji část exkurzí do historie herního průmyslu od první republiky a výroby herních automatů v Semilech. Hovoří také o následcích prohibice, kdy liberálnější bývají malé obce (jeden automat v hospodě nevadí, vysvětluje). „Mezitím je střední poloha regulace, která jde cestou toho, že se vybírají určité lokality, což je regulativní poloha v nenapadnutelné poloze. Praha 1 pracovala tak, že si zmapovali úředníci i přímo komunální politici terén, obcházeli provozovnu, přijali standard a řekli si, že bude počet určitých provozoven kasín hotelového typu, ale když udělali tuto volbu, tak nikoho nediskriminovali," řekl.

Současná regulace v Kolíně, která zakazuje zónu v centru města, je podle něj v pořádku, omezení hazardu v historickém centru označil jako logické. „Prohibice je z mého pohledu nesmysl, ať se týká jakékoliv legální neřesti nebo zábavy pro dospělé," řekl.

Podle něj je složité přijmout vyhlášku, protože je nutné zohlednit, co říká ústavní soud, zákon a úřad na ochranu hospodářské soutěže. „Ministerstvo vnitra přineslo vodítko se svojí metodikou, jak dělat obecně závažné vyhlášky regulující hazard. Je třeba postupovat na základě relevantních tvrdých důkazů, že určitá herna je místem, kde policie řeší kriminalitu, že to je opakované a že tam dochází k trestné činnosti. To je třeba zdůvodnit," vysvětlil. Nemusí tak jít o preferování určitých podnikatelů.

17:59 Zastupitel Vladimír Navrátil řekl, že by se automatům nemělo říkat výherní, ale proherní. Hovořil o tom, kolik do automatů nateče peněz, což podle jeho slov musí mít negativní dopady. S tím nesouhlasil účastník slyšení, který byl představen jako pan Vrzáň. „Pokud Kolín inkasuje 25 milionů, tak se neprohraje více jak 85 milionů korun, to jsou celorepublikově průměrná čísla," řekl. „Z našich přízemních pohledů se jedná o sumu závratnou," reagoval Vít Rakušan.

18:07 Pro regulaci je také Cyril Koky, krajský koordinátor záležitostí menšin. „V České republice jsme postiženi automaty. Regulace tu musí být, pokud lidé nemají peníze, vykradou auto nebo byt, s tím jsou spojené další náklady," řekl. Zeptal se ale, jak město vykryje deficit.

Reagoval starosta Vít Rakušan, který zmínil, že se jedná pouze o diskuzi, první fázi rozhodování, poté bude následovat relevantní průzkum. „Jsme v roce, kdy vzniká nový strategický plán města, budou ty nejrůznější zjišťování z nejrůznějších oblastí života města. Rozhodnutí by mělo padnout v roce 2015, nebo na začátku 2016, aby bylo součástí nového strategického plánu města Kolína," řekl.

18:10 Slova se chopil Jiří Fejfar, vedoucí územního policejního odboru. Chce zhodnotit trestnou činnost v Kolíně od 2013. „Kolín se dlouhodobě potýkal s velkou mírou kriminality, osobně jsem přišel v říjnu 2013, kdy občané chtěli dělat domobranu," řekl.

Hovořil o tom, že v roce 2013 byla celková míra kriminality v Kolíně 1880 trestných činů, v okolních městech to bylo 500-700. Z toho polovina trestných činů Kolínska se odehrála právě v Kolíně. „Kriminogenními faktory je velký počet heren, ubytoven a přítomnost průmyslové zóny," řekl. Podle jeho slov bývají hráči sociálně slabí, což je navázáno na majetkovou trestnou činnost. „Majetková trestní činnost by se tímto způsobem mohla snížit," řekl k regulaci hazardu.

18:14 Jiří Fejfar hovoří o zkušenosti se zákazem hazardu v obci Pečky. „Tajemník úřadu si situaci chválí, demonstruje snížení kriminality. Také se nám daří zvyšovat objasněnost trestných činů, nyní jsme na úrovni 47% objasněnosti," podotkl. Situace v Pečkách, co se týká bezpečnosti, se zlepšuje.

18:18 Hovořil také o případné prohibici. „Pokud by došlo k úplnému zákazu heren na území města, tak máme prostředky, jak zjistit nelegální herny, jsou zákonné možnosti, jak se do nich dostat a tvrdě zakročit. Můžu slíbit to, že policie bude důsledně odhalovat tato místa. Co se týká kvízomatu, je stanovisko ministerstva financí, které bude známo hernímu průmyslu. Je konstatováno, že se jedná o nelegální provoz," řekl.

18:19 Následují dotazy z publika.

18:20 Jako první reaguje zástupce profesního sdružení asociace firem, které zastřešuje firmy provozující hazard. Ten dává jako příklad českobudějovickou zkušenost se zákazem hazardu. „Co zakázali provoz automatů, tak kriminalita za poslední čtyři roky roste. Nerozumím tomu, kdo vám tyhle informace mohl dát," říká muž, který se jménem nepředstavil. Prohibice tak podle jeho názoru nepomáhá.

Reaguje Jiří Fejfar. „V Budějovicích se snížil počet loupežných přepadení v centru města, nemluvil jsem o celkové trestné činnosti," vysvětluje.

Připojuje se Andrej Čírtek. Ten gratuluje plukovníkovi Fejfarovi, že během tří let dokázal snížit výskyt nahlášených trestných činů na polovinu. „Problémem vaší argumentace je, že zde není naprosto žádná korelace mezi poklesem heren a automatů," říká.

Na to Jiří Fejfar odpovídá, že chtěl demonstrovat úsilí města a policie ve snižování kriminality a omezení hazardu může být další krok, jak toho dosáhnout.

18:24 Do diskuse se zapojuje Cyril Koky, krajský koordinátor záležitostí menšin. „Pokud si myslíte, že výherní automaty nenarušují fungující rodiny, tak se velmi pletete," říká na adresu účastníků, kteří zastupují provozovatele heren.

18:26 Vystupuje další divák. „Kdo si váží byznysu, tak nemá zájem, aby v jeho zařízení bujela kriminalita. Proto my jako firma spolupracujeme s policií po celé republice, věřte mi, že spolupráce k něčemu vedla. Že hernu ale navštíví závadový člověk, neovlivníme ani my, ani policie," říká muž, který se nepředstavil.

18:27 Policista Jiří Fejfar však vysvětluje, že řeč není o konkrétní trestní činnosti, která se odehraje v herně. „Ale o té, která je na toto navázána, o čem mluvil Ivan Černovský i Cyril Koky," řekl. Říká, že když hráči o peníze přijdou, musejí je na obživu sebe nebo rodiny sehnat jinak. A to můžou dělat i krádeží.

18:28 Zřejmě neplánovaně vystupuje také Martin Tichý, vedoucí odboru regionálního rozvoje. „Chtěl bych zmínit, že souvislost mezi poklesem kriminality a heren tady může být. První část vyhlášky, která omezovala herní průmysl v centru, platí. Spousta zařízení činnost ukončila, částečná souvislost tady být může, v tom dávám pravdu panu plukovníkovi," říká.

Také dodává, že při zrušení heren se na jejich místě mohou objevit jiné provozovny, například cukrárny a kavárny. „To je zdravější prostředí," dodává a sklízí ohromný potlesk.

18:29 Andrej Čírtek reaguje na zákaz hazardu v centru města. „Toto opatření hodnotím pozitivně," říká. Podle něj je třeba zavést systém ochrany hráčů principem společenské zodpovědnosti. „To nemůže v celé šíři řešit město, ale má to nastavit stát zákonem," vysvětluje.

Hovořil o návrhu loterijního zákona, kdy každý hráč v ČR má být zaregistrován a mít svoji kartu. „Každá jeho hra je monitorována. Sice to bude velký bratr, ale je tady zájem na ochraně hráčů před nimi samými. Budou si moci nastavit limity na hru, pak si bude moci nezrušitelně na nějakou dobu hru zakázat," vysvětluje, co může vejít v platnost.

18:35 S příspěvkem do diskuze vstupuje zástupkyně občanského sdružení Svobodná volba, která zastupuje zaměstnance heren a kasín. „Chci reagovat zřejmě na zastupitele, který tvrdil, že místo heren budou užitečnější provozy. Pracovala jsem v oblasti Prahy 12, kde byla herna zakázána před rokem. Dodnes není místo obsazené," řekla.

18:38 Divák pokládá dotaz starostovi města Vítu Rakušanovi. Říká, že ještě nenastal okamžik k vážným závěrům a mělo by se třeba ještě tento rok počkat a začít pracovat s množinou těch, kteří budou nadále podnikat na základě platné vyhlášky. „O těch víme. Pokud nás vyzýváte k měsícům čekání, tak ono to tak bude, veřejné slyšení tak bylo načasováno," říká starosta.

Hovoří také o tom, že vzniká strategický plán města, který by zastupitelé měli dostat předložený v první třetině roku 2016. Ten bude řešit čerpání dotačních titulů, mimo jiné ale obsahuje velkou kapitolu bezpečnosti ve městě, což má řešit i omezení heren.

18:44 Vít Rakušan oznamuje, že veřejné slyšení by mělo v 19 hodin skončit.

18:45 Slovo si bere Jan Máslík, ředitel kolínského úřadu práce. „Padlo tu, že se v Kolíně prohraje od 40 do 80 milionů korun. Pokud by se tyto prostředky objevily v tržbách místních obchodníků, vliv na zaměstnanost to bude mít pozitivnější," začíná svůj proslov. V současné situaci podle něj peníze opouští ekonomiku, nedávají práci dalším lidem a multiplikační efekt se nedostaví.

Zároveň reaguje na předchozí argument, že v zahraničí je možné v luxusním kasínu strávit příjemný den. „Tak to ale není. Tady jsou herny nízké kvality, nechodí tam profesoři ani státní úředníci, ale převážně klienti úřadu práce s nižším dosaženým vzděláním. Ve finále se dlouhodobým užíváním z toho stává smrtelný mix," říká.

Pokud takoví lidé nastoupí do zaměstnání, kvůli dluhům z hraní jim může být komplet obestavěna mzda exekucemi. „Jsou tak nuceni si obstarat obživu jinak, jednou z cest je krádež," vysvětluje.

Popisuje také sociální napětí. „Tatínek nekoupí manželce kytky a dítěti botičky, nekoupí mu vzdělání, volnočasovou aktivitu. Tím indukujeme problém v případě další generace, která vyrůstá v prostředí, kde jsou již startovací podmínky poškozeny," podotkl.

Léčení závislosti podle něj spolyká prostředky, které by mohly být využity třeba na kvalitnější léčbu rakoviny. „Poslední otázka, kterou nikdo neřešil, je otázka etiky Kolín přijde o 26 milionů, jak bylo řešeno na začátku z hlediska mravnosti se to bohatě vyplatí. Děkuji," říká a sklízí aplaus.

18:53 Starosta Vít Rakušan podotýká, že slova absolutní podpory hráčského průmyslu tu padly jen od lidí, kteří se v oboru živí. „Ale to je jenom poznámka na okraj," řekl.

18:53 Z publika vystupuje další anonymní divák. Chce reagovat na slova ředitele úřadu práce, podle něj má ve všem pravdu. „Ale do dnešního dne nikdo nevymyslel, jak přimět pivaře, aby svůj obnos utratili za mléko. A kuřáka, aby si koupil žvýkačku. A hráče v kasínu, aby si domů radši koupil trampolínu. To by bylo na Nobelovu cenu," říká.

Podle jeho slov tak vykrývá poptávku hráčů, pokud to nebude umožněno bohulibými motivy, pak se budou hráči skrývat v černých hernách a ekonomika z toho nezíská peníze. „Máme morální povinnost zabránit přesunu trhu do černé zóny. Když někdo musí hrát, ať hraje v regulovaném zdaněném prostředí pod kontrolou," dodává.

18:55 Vít Rakušan podotýká, že je zajímavé vyslechnout si různé názory. S úsměvem dodává, že místostarosta Michael Kašpar ho několikrát kopl pod stolem a žádá si prostor.

18:55 Michael Kašpar chce prezentovat pár rychlých výpočtů s čísly, která byla na slyšení nadnesena. Vzal částku, kterou Kolíňáci nahází do automatů, a propočítal, kolik hráčů může být v Kolíně. Vyšlo mu, že na jednoho hráče vychází sedm tisíc prohraných korun. „Když mu chybí sedm tisíc z výplaty měsíčně, pak to logicky musí nějak nahradit. Můj názor je, že to asi směřuje ke kriminálním činnostem," říká.

18:57 Starosta oznamuje, že je nutné opustit salonky, děkuje všem za debatu. „Většina z vás je profesně vyhraněných, policisté se setkávají s neblahými důsledky, pak tu je mezi diváky spousta zástupců herního průmyslu, kteří nebudou mluvit proti byznysu," říká.

19:00 Veřejné slyšení o budoucnosti hazardu skončilo, lidé se rozcházejí.