Jak bylo vozidlo financováno, upřesnil starosta města Jozef Krombholz. "Osmdesát pět procent financovala Evropská unie, pět procent bylo placeno ze státního rozpočtu a zbylých deset procent uhradily Zásmuky," řekl.

Po příjezdu automobilu následovalo důkladné představení jeho technického vybavení. Potom zástupce hasičů poděkoval všem, kdo se jakkoliv podílel, jak na získání stříkačky, tak na přestavbě garáže v hasičské zbrojnici.

Na závěr po slavnostním předání klíčů starostou města zástupci hasičů cisterně požehnal Pan páter Procházka a zájemci se mohli s ní důkladně seznámit spolu s fundovaným výkladem. Součástí akce bylo i požehnání nového městského praporu Panem páterem Nekolným.