Z rukou starosty městyse Marka Semeráda a starosty hasičů Jindřicha Paclta převzalo několik členů ocenění, někteří za věrnou práci u hasičů za 20, 30 i dokonce 40 let.

Pro vyznamenání si přišli: Ladislav Špinar ml., Milan Zápotocký ml., Roman Keil, Petr Kun, Stanislav Mastný, Martin Škopek, Zdeněk Zápotocký, Antonín Pazderka, Pavel Kun st a Ladislav Špinar st.

Pamětní medaili převzal i starosta cerhenických hasičů Jindřich Paclt. David Pazderka ji převezme později, protože byl v době konání valné hromady v zaměstnání.

Starosta městyse Marek Semerád poděkoval hasičům za jejich práci za celý loňský rok, například za pomoc při výbuchu, který srovnal se zemí rodinný dům a několik okolních poškodil. Informoval zároveň, že vedení městyse má v plánu vybudovat novou hasičskou zbrojnici.

„První možností je rekonstrukce stávající zbrojnice, kterou městys vloni celou získal do svého vlastnictví. Druhou variantou je stavět na zelené louce. Nabízí se parcely v ulici Antonína Hampla nebo na místě, kde dnes sídlí pracovní četa. Osobně se mi zdá jako nejvhodnější poslední parcela v ulici Antonína Hampla, která má rozlohu přes 1000 metrů čtverečních, takže by bylo možné zde vybudovat například i parkoviště," uvedl starosta Marek Semerád.

Místostarostka Lenka Mlynářová, jež je zároveň krajskou zastupitelkou, vzpomněla na nedávnou návštěvu v Dětském centru Kolín (dříve kojenecký ústav), kde starosta Semerád jako náměstek hejtmana spolu s ní předával dětem dárky pod stromeček. Valná hromada hasičů poté odhlasovala, že pět tisíc korun z výtěžku hasičského plesu, jež se bude konat 14. března, poputuje na pomoc právě Dětskému centru v Kolíně.

Hovořilo se také o záměru dobrovolného dárcovství krve, významným rozhodnutím, jež na sobotní valné hromadě padlo, byl také impulz opět začít práci s dětmi jakožto malými hasiči.

Před klubovnou, kterou v blízké budoucnosti čeká přestavba na spolkový dům, byla k vidění část vybavení, které hasiči nově pořídili z dotace. Dotační peníze jim pomohly k nákupu například povodňových pytlů, motorové pily, přívěsného vozíku, přejezdových můstků, kalového čerpadla, radiostanice, záchranářského žebříku a dalšího vybavení. Jak ukázaly například povodně v roce 2013, kdy cerheničtí hasiči pomáhali i v okolních obcích, jde o velmi potřebné vybavení.