Psovodi skládají zkoušky, jednotky SDH pak mají cvičení přímo v terénu, nácvik záchrany člověka ze sutin v obci Kbel.