Haltýř bylo potřeba odbahnit, podle pamětníků se neodbahňoval a ani neopravoval několik desítek let. Sediment v rybníku byl navíc zamořen těžkými kovy včetně arsenu a byla ho tam půlmetrová, někde i metrová vrstva. Odvážet se tedy musel jako nebezpečný odpad.

Dnes už jsou zrekonstruované břehy, přibyly betonové desky a kameny, které místu dodaly hezký vzhled. „Jak vtoková část, tak výtoková část se kompletně opravila. Posledním krokem jsou úpravy okolo rybníka, sadové úpravy, výsadby nových stromů,“ upřesnil místostarosta Michael Kašpar.

Městu se na práce podařilo získat dotaci z ministerstva zemědělství zhruba 1,8 milionu korun, celková investice byla přes tři miliony.

Práce začaly už vloni na jaře, poté však přišlo doporučení přemístit chráněné druhy žab v období podzimu, proto se přes léto na čas práce zastavily a nyní se dodělávají. Ještě před spuštěním akce se řešil také problém, že rybník má nepropustné dno, což bylo také třeba změnit. Určité zdržení pak tedy znamenalo o nutné přepracování projektové dokumentace.

Haltýř slouží jako požární nádrž. Péči o něj a v případě velké vody i manipulaci se stavítkem a stavidlem by měli převzít sendražičtí hasiči.