„Chtěli jsme zlepšit energetickou schránku budovy, navýšila se částka na měření, regulaci, vzduchotechniku,“ předeslala místostarostka Iveta Mikšíková s tím, že původně byly plánované jednodušší regulace a měření.

„Není to navýšení, které bylo nutné, ale chtěli jsme ho. I kdyby tam lepší regulace nebyla, hala by byla normálně funkční. Ale regulace znamená, že nikoli člověk, ale marka, tedy řídicí systém bude kontrolovat teplotu, vlhkost vzduchu, svit slunce a podle toho nastavovat žaluzie, osvětlení,“ popsal starosta.

„Kdybychom nedostali dotaci, drželi bychom se nejspíš v původní levnější variantě,“ shrnul. Dodal dále, že když se hala začala stavět, město ještě nevědělo, zda dotaci získá. Napoprvé se to nepodařilo, pak se navýšila alokace, Kolín kvůli tomu jednal na ministerstvu. Následně proběhlo schvalovací kolečko a koncem listopadu město dostalo vyrozumění, že dostane 30 milionů. Takže si mohlo dovolit udělat něco navíc. „Hala tedy bude modernější a komfortnější, než jsme původně mysleli,“ řekl starosta Kašpar.

Radnice si od těchto kroků slibuje, že nyní bude vyšší investice, ale do budoucna se sníží provozní náklady. „Doufám, že to bude třeba 30 až 40 let. Původní předpoklad spotřeby energií byl kolem půl milionu korun ročně. Nyní dohromady fotovoltaika, opětovné využívání dešťové vody, řídicí marka apod. představují posun na hranici nízkoenergetické budovy, konkrétně zhruba na 250 tisíc ročně tedy na polovinu oproti původní verzi,“ vyčíslil starosta.

Další změny oproti původnímu projektu se týkaly například vybudování provizorního parkoviště včetně úpravy a kácení dřevin pro areál tenisu a úpravy zábrany za hřištěm pro házenou, tedy aby i ostatní sportoviště byla po dobu výstavby nové haly normálně funkční. Optimalizovalo se umístění fotovoltaické elektrárny, došlo i na úpravu konstrukčního systému haly a tribuny – použily se prefabrikace pro urychlení výstavby, upravovala se izolace proti vodě a vlhkosti, zasklení oken apod.

Nic ze změn dosud nemělo vliv na postup prací, někde jsou i v předstihu. Hala by měla být hotová v létě.