Ačkoli se k němu sjíždí pacientky třeba až z Brna, zvládá ambulanci bez velkých čekacích dob. I proto neodmítá nové pacientky. "Aktuální zdravotní problémy jsme schopni řešit téměř ihned. Srovnejte to s objednací lhůtou u jiných odborností či čekací dobou v ambulancích nemocnice," říká kolínský gynekolog Jiří Dvořák.

Od jakého věku dívky do vaší ordinace přicházejí? 
Patnáctý rok je věk vhodný pro první návštěvu gynekologa. V naší ambulanci dívky, které ještě neměly pohlavní styk, vyšetřujeme neinvazivně, většinou jenom zevním vyšetřením a ultrazvukem "přes bříško". Proč zrovna v 15 letech? Tehdy je totiž možný včasný záchyt vrozených vad čí jiných gynekologických problémů a tím předejít budoucím komplikacím například s otěhotněním. Pokud přijde žena poprvé až ve 30 letech, nemusíme být úspěšní. A rád bych oslovil ženy nad 60 let – přechodem gynekologické problémy nekončí, spíše začínají, a proto je vhodné chodit na preventivní prohlídky i ve vyšším věku.

close Gynekolog Jiří Dvořák. info Zdroj: Deník/Jana Martinková zoom_in Gynekolog Jiří Dvořák.

Jak se za posledních třeba 20 let změnila skladba zdravotních problémů, se kterými ženy do ordinace gynekologa přicházejí? 
Celá léta se nejčastěji setkáváme s běžnými zdravotními problémy, to se příliš nemění. Výrazně se ale zlepšilo technické vybavení gynekologických ambulancí, dostupnost laboratorních metod a také škála předepisovaných léků.

Jak se do praxe gynekologa promítl covid? 
Mne jako osobu naštěstí covid nepostihl, neonemocněl jsem, a proto jsem ani neomezil ordinační dobu v době pandemie. Byla patrná pouze nižší frekvence návštěv pacientek. V léčbě bylo leckdy nutno doplnit, zvláště u pozitivních těhotných, antikoagulační léčbu.

Odkud nejdál do vaší ordinace pacientky dojíždějí? 
Převážnou část klientek tvoří ženy z regionu. Máme ale i pacientky odjinud, především z Prahy. Občas přicházejí ženy na konsiliární či konzultační vyšetření i z větší dálky – z Brna, Znojma, Ústí nad Labem… Samostatnou kapitolou jsou pacientky pracující v zahraničí. Po zkušenostech s vyšetřením v ambulancích například ve Francii či v Anglii přijíždějí tyto ženy na preventivní prohlídky i přesto, že vyšetření musí zaplatit.

Přibyly mezi vaše pacientky také ženy z Ukrajiny? 
Ano. Většina těchto žen mluví rusky, a tak jsem oprášil své znalosti ruštiny z dob socialismu. Bylo to snad poprvé, co jsem kvitoval historickou a nepopulární povinnost učení ruštiny na základní, střední i vysoké škole. Některé pacientky přicházejí se zanedbanými gynekologickými nálezy, což ve spolupráci s Oblastní nemocnicí v Kolíně úspěšně řešíme.

Pracovně jste se dostal do nejrůznějších koutů světa. Kam všude to bylo? 
V roce 1992 jsem byl na pracovní stáži v Bernu. Byla to moje první opravdu pracovní konfrontace české a západoevropské medicíny. Byl jsem pyšný na to, že po odborné stránce byla česká gynekologie plně srovnatelná. Pravidelně navštěvuji konference ve všech světadílech. Nejdále jsem byl na Novém Zélandu, v Austrálii nebo v Chile. Je povinností každého lékaře kontinuálně se vzdělávat.

Kromě kolínské ordinace působíte také jako vedoucí lékař v centru asistované reprodukce Pronatal. 
Ano, jedna z mých pracovních aktivit je i funkce vedoucího lékaře v centru asistované reprodukce Pronatal. V čele celé skupiny center Pronatal stojí docent Tonko Mardešič, přední odborník pro problematiku neplodnosti nejen v Česku, ale i na mezinárodní úrovni. Právě on byl důvodem, proč jsem nabídku na práci v tomto centru přijal.

Kdo nejčastěji do centra asistované reprodukce přichází? 
Nejvíce pacientek je z Česka. Máme ale i cizinky, především z Itálie. Pro tyto "zákaznice" pracuje v kolínském Pronatalu italsky hovořící koordinátorka. Nejčastější věk neplodných pacientek je mezi 32 a 38 lety. V léčbě je vždy nutná účast obou partnerů. Úhrada zdravotními pojišťovnami je 39 let + 364 dní. Bez příspěvku zdravotními pojišťovnami věk ženy v den výkonu nesmí přesáhnout 48 let + 364 dní, proto starší ženy musíme odmítat. Tento limit se netýká mužů, nejstaršímu bylo dokonce 81 let.

Změnila se poslední dobou skladba klientek Pronatalu? 
V počátcích centra přicházely dvojice, které neuspěly v jiných centrech. Dnes tvoří hlavní skupinu páry, které přicházejí poprvé.

Kolik vlastně stojí umělé oplodnění
Pokud hovoříme o komplexní léčbě cestou umělého oplodnění, je cena až 150 tisíc korun. Léčba je ale přísně individuální, a ne vždy je nutno využít všechny mezikroky terapie. S úhradou zdravotní pojišťovny bývá doplatek asi 40 tisíc korun.