Navíc škola chystá také velké setkání absolventů. Přihlásit se lze na webu školy pod odkazem na Klub absolventů, ale elektronická registrace rozhodně není podmínkou. Ne každý z absolventů si musí zrovna tykat s výpočetní technikou. Stačí prostě jen přijít, přijet. Podle odhadů školy by mělo dnes být kolem 3500 žijících absolventů.

Gymnázium by také rádo absolventy požádalo o spolupráci při doplnění databáze archivními fotografiemi, videi, diapozitivy, zvukovými záznamy a ofotografovanými tably. Poskytnout je lze opět elektronicky, ale i jakýmkoli jiným způsobem.