Každému českému studentovi byl přiřazen holandský student, který měl za úkol postarat se o svého návštěvníka a poskytnout mu ubytování ve svém domě.

Účelem výletu bylo nejen se pobavit, ale také poznat odlišnosti dvou kultur, procvičit se v anglickém jazyce a naučit se přizpůsobit tamějším zvykům.

Program byl opravdu pestrý a nabitý. V neděli v podvečer studenti dorazili do holandské školy v malebném městě Dongen, kde proběhlo uvítání.

Poté se ubytovali ve svých dočasných domovech. V pondělí a úterý Češi strávili čas ve škole. Měli za úkol pozorovat odlišnosti a zvláštnosti holandských zvyků, vypracovávat prezentace a zapojovat se do výuky, aby žákům přiblížili svou kulturu.

Ve středu všichni zúčastnění navštívili hlavní město Holandska Amsterdam. Podívali se do muzea moderního umění a krásné koncertní haly. Dostali samozřejmě i čas na nákupy suvenýrů.

Ve čtvrtek nechyběla prohlídka oblasti s typickými holandskými větrnými mlýny a návštěva města Tilburg. Na pátek si holandští studenti připravili sportovní program, kde si Češi vyzkoušeli neobvyklé sporty jako rugby nebo vybíjenou s upravenými pravidly.

Poté už zbývalo jen se rozloučit a naši studenti vyrazili na cestu domů.

Zájezd byl pro obě strany velkým přínosem a čeští studenti se už těší, až znovu uvidí své holandské přátele, kteří k nám zavítají v dubnu příštího roku.

Eva Káninská, studentka 2.ročníku