Proč se rozhodl kandidovat, jak vnímal dění okolo volby či jakým směrem chce školu směrovat prozradil v rozhovoru pro Kolínský deník.

Proč jste se rozhodl kandidovat na ředitele školy? 
Na naše gymnázium jsem nastoupil před necelými deseti lety. Za tuto dobu jsem si vytvořil silné pouto a vždy mi záleželo na tom, co se zde děje. To, že bych jednou chtěl být ředitelem, jsem věděl dlouho. Moji nejbližší spolupracovníci o tomto rozhodnutí věděli a podporu od nich jsem cítil vždy. Ve chvíli, kdy pan ředitel Zachař oznámil, že bude v pololetí končit, začal jsem intenzivně přemýšlet nad strategií, jakým směrem se bude naše škola ubírat. Celou dobu, téměř celé pololetí, jsem se soustředil sám na sebe, na studium, konzultoval jsem veškeré nápady s některými kolegy nebo s lidmi, kteří jsou v oboru zběhlí.

Ředitel Gymnázia Kolín Tomáš Paula.Ředitel Gymnázia Kolín Tomáš Paula.Zdroj: Deník/Petr Procházka

Tomáš Paula vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a také Business Institut v Praze. Na Gymnáziu Kolín učí od roku 2014. Jeho aprobací je zeměpis a tělesná výchova. Je ženatý a má tři děti.

Hlavním cílem bylo vypracovat plán rozvoje školy, který bude realizovatelný, moderní a bude myslet na to hlavní, na naše studenty, na jejich budoucnost. Domnívám se, že tím hlavním v dnešní době není pouze objem informací, ale jejich vyhledávání, třídění, hodnocení a také prezentace ostatním. Dalším moderním směrem je diferenciace učiva, kdy v posledním ročníku si naši studenti zvolí jeden ze 3 směrů, bloků a budou se tak zdokonalovat v oborech, které budou potřebovat při studiu na vysokých školách. Tímto se dostávám na začátek k Vaší otázce, proč jsem se rozhodl kandidovat. Jde mi o studenty naší školy. Jde mi o to, abychom vytvořili přátelské a inspirativní podmínky pro studium. Jde mi o spokojenost studentů a také o spokojenost a radost z práce profesorů.

Podporovala Vás rodina a okolí? 
Ano, bez podpory rodiny by to nešlo. Jsem rád za to, že mám dobré zázemí a že na rodinu se mohu vždy spolehnout. A pokud myslíte okolím moje kolegyně a kolegy, bylo příjemné vědět, že za mnou stojí. V našem sboru jsem od začátku měl téměř absolutní podporu. Za to jim patří obrovské díky.

Konkurzu předcházelo odstoupení jednoho z protikandidátů, ředitele 6. ZŠ Lukáše Kačera. Studenti hovořili o kampani učitelského sboru na Vaši podporu, někteří dokonce sami vyvíjeli svou iniciativu. Jak byste to okomentoval? 
Kolem volby nového ředitele se událo mnohé. Napsáno už toho bylo také dost. Osobně to již nechci komentovat a jak již jsem říkal, já jsem se zaměřoval pouze na sebe, abych mohl na výběrovém řízení předvést to nejlepší. O všech negativních i pozitivních věcech jsem se dozvídal náhodně, do ničeho jsem se nezapojoval. Snad jen v poslední fázi, kdy jsem vyzval některé kolegy k zastavení aktivit, které už mi přišly až příliš agresivní.

Bylo výběrové řízení náročné? 
Náročné? Jak se to vezme. Samotné výběrové řízení trvalo necelou hodinu. Tam již jde o co nejlepší prezentaci své práce a je to konec nějaké cesty. Náročné bych spíše nazval období před tímto řízením. Tlak na moji osobu byl velký, některé situace nebyly příjemné, ale na druhou stranu, k takto významné funkci to patří. Samozřejmě i těch pozitivních situací jsem zažíval mnoho, slova podpory a chvály vždy potěší.

Další stálá výstava v Regionálním muzeu na Karlově náměstí patří hmyzu.
Kolínské Regionální muzeum ve Veigertovském domě otevřelo další stálou expozici

Ředitelem jste čerstvě. Jak probíhá přebírání agendy, je to hodně obtížné? A je Vám velkým pomocníkem Váš předchůdce Ivo Zachař? 
Máte pravdu, ředitelem jsem čerstvě, od 1. února. Agenda je obsáhlá, zorientovat se ve všem bude ještě nějaký čas trvat. Pan ředitel Zachař je v tomto směru vstřícný, předání probíhá v klidném a přátelském duchu. Fyzické předání již probíhalo posledních 14 dní v lednu a nyní pan ředitel působí jako přítel na telefonu a já mohu kdykoliv žádat o konzultaci. Navíc souběžně s předáváním agendy jsem začal implementovat všechny změny, které mám připraveny. Jsem moc rád, že hned po mé prezentaci plánu rozvoje svým kolegům, přichází velké množství pozitivních reakcí, velké množství návrhů a podnětů. Přichází to, co je nejdůležitější. Lidé kolem mě, kteří chtějí jít stejným směrem. Bez nich bych nedokázal nic, děkuji jim za jejich podporu.

Změny tedy plánujete? 
Ano, změn bude několik. O některých už jsem hovořil. To nejdůležitější spatřuji v dalším zavádění moderních metod výuky, diferenciace učiva ve 4. ročníku a sjednocení pravidel pro náplň a klasifikaci výuky. Cílem je naplňovat vizi: „Gymnázium Kolín je škola, která v přátelském a inspirativním prostředí rozvíjí dovednosti a kompetence pro úspěšnou budoucnost každého absolventa.“

Pokud jsem hledal správně, byl jste doposud třídní učitel 3.A. Předpokládám, že ředitelství a třídnictví nejde skloubit, bude Vám třídnictví chybět? 
Určitě mi budou studenti z mojí třídy chybět. Třídní učitel si vždy vybuduje mnohem hlubší vztah. Máme společné zážitky z výletů a exkurzí, trávili jsme společně více času. Jsme domluveni, že pokud to půjde, budu je učit ve 4. ročníku zeměpis a možná pojedu i na školní výlet. Takže je rozhodně neopouštím, budeme se stále potkávat.

Z letních táborů kolínského Domu dětí a mládeže.
Nábor na tábory se rozjel, místa ubývají. Ty nejoblíbenější jsou už obsazené

Jak to bude s Vaším rozvrhem? Budou některé Vaše hodiny přebírat kolegové? 
Ano, některé hodiny přebrali kolegové, některé budu stále učit sám. Od 5. února máme upravený rozvrh.

Jako učitel zeměpisu a tělesné výchovy jste se účastnil lyžařských výcviků či turistických pobytů. Budete moci i v budoucnu jako ředitel? 
Tak na tuto otázku v tuto chvíli neumím odpovědět. Ale samozřejmě rád bych se těchto akcí zúčastnil. Sportovně-turistické kurzy máme na začátku září, proto si myslím, že odjet a nepřivítat studenty první školní den ve škole, vhodné není. Lyžařské kurzy v lednu vidím jako reálnější.

Co od své nové funkce očekáváte? 
Je mi velkou ctí být ředitelem takto velké a významné střední školy. Školy, která má dlouhou tradici, školy, kde studovalo mnoho významných uznávaných osobností. Je to zároveň i velký závazek. Je nutné pracovat naplno, odhodlaně a svědomitě. Jsem připravený naslouchat všem zúčastněným. Očekávám, že společně naplníme vizi o přátelském a inspirativním prostředí.

A považujete takto zpětně své rozhodnutí kandidovat za správné? 
Jednoznačně ano.