Nejen o oslavách jsme si povídali s ředitelem Gymnázia Kolín Ivo Zachařem.

Jak vznikl nápad uspořádat oslavy výročí? 
Já jsem již stál u oslav v roce 1997, kdy měla škola 125 let od vzniku, před tím se vše konalo ještě před revolucí. Naposledy jsme tu měli velmi početný pěvecký sbor, takže se akce konala v divadle. Teď máme sbormistryni na rodičovské dovolené a externisté, kteří tu učí, mají i jiné povinnosti, takže sbor bohužel nefunguje. Letos tedy musí akce proběhnout jinak, k tomu nám pomohlo i to, že je budova již kompletně opravená. Jen jsme si museli počkat, nemohli jsme oslavy uspořádat řádně na začátku školního roku, jelikož se tu ještě pracovalo na parcích a plotu.

close Ivo Zachař, ředitel kolínského gymnázia. info Zdroj: Deník/Zdeněk Hejduk zoom_in Ivo Zachař, ředitel kolínského gymnázia.

Jak dlouho se tedy program připravuje? 
V podstatě od začátku druhého pololetí. Samozřejmě, že věci jako almanach zabraly podstatně více času. Program bude postavený i na řadě našich absolventů, kteří jsou součástí různých hudebních těles a pochopitelně se zúčastní i naši stávající studenti.

Studentské filmy, které jsou součástí programu, jsou iniciativou studentů? 
V podstatě ano. My jsme jim v tom pomohli, ale scénář si studenti vesměs psali bez asistence. Kantoři jim pomohli jen při nějakých těžkostech, profesionální zásah potřebovala jen střihací práce. I když někteří starší studenti tyto technologie ovládají a video si stříhali sami. Ohledně Truhly plné vzpomínek, tam vznikal scénář zejména osobní iniciativou kolegyně Markéty Seidlové.

| Video: Youtube

Gymnázium Kolín v době svého 150. výročí.

Máte v sobotním programu něco, na co se těšíte nejvíce? 
Jelikož jsem viděl testovací videomapping, tak si myslím, že je to věc, která bude zajímat nejen naše absolventy, ale i širokou veřejnost. Naposledy taková akce ve městě probíhala v rámci Kmochova Kolína, kdy se promítalo na radnici. Ale na takto vysoký objekt, jako je naše věž, to jsme tu ještě neměli. Zajímavá budou určitě i hudební vystoupení v podání Continua a Archi. Čekají nás i chemické pokusy či ukázky standardního tance či taekwonda.

Kompletní program sobotních oslav najdete ZDE.

Jak se v poslední době škole daří? 
Tak díky městu Kolín, které je majitelem budovy, tu máme novou fasádu, okna, plot i samotný park před budovou, za což jsme moc rádi. Řadu let před tím jsme dost chátrali, ale nyní už tu máme velice reprezentativní prostředí.

Chystá město i nějaké další opravy, třeba pro změnu v interiéru? 
Věřím, že investiční výdaje, které byly vně budovy, by se mohly přesunout dovnitř. Určitě by snesly výměnu podlahy na chodbách a také v některých třídách. Opravit by se mělo hlavně to, co je hodně vidět a technicky již nevyhovuje. Ale takové práce musíme směřovat na letní prázdniny, jelikož i jedna opravovaná třída by nám za standardního vyučování chyběla.

Jak vy vzpomínáte na kolínské gymnázium? 
Jsem původem z Kutné Hory, takže jsem konkurenčním absolventem. Ale než jsem se v roce 1995 stal ředitelem, tak jsem tu i učil.

A jak na tyto časy vzpomínáte? 
Především se měnila struktura vzdělávací nabídky. Po sametové revoluci se začaly obnovovat třídy víceletých gymnázií. My jsme tu začali sedmiletým programem, pak jsme měli souběžně sedmiletý a osmiletý a nakonec zůstal jen ten o rok delší. To byla radikální změna, protože jsme nebyli příliš jako učitelé ze střední školy zvyklí učit jedenáctileté děti. Je to však příjemné i z hlediska socializace různých věkových kategorií studentů, z řad těch nejstarších se stali spíše „usměrňovatelé“ veselého dětství. Naše škola vychovala od svých počátků 9815 studentů, a to již je poměrně velké městečko.

close Budova Gymnázia Kolín postavená v roce 1924. Do roku 1953 sloužila Obchodní akademii. info Zdroj: Deník/Petr Procházka zoom_in Gymnázium vzniklo v roce 1872 a do roku 1953 sídlilo v Kutnohorské ulici. Současná budova je z roku 1924 a byla postavena podle návrhu Jana Mayera a Viléma Kvasničky. Dnes má gymnázium 29 učeben a poskytuje čtyřleté a osmileté všeobecné vzdělání.