„Za výjimečné výsledky při plnění úkolů a za podíl na rozvoji a činnosti aktivní zálohy ocenil ředitel Sekce plánování schopností MO generálmajor Jaromír Alan vybrané příslušníky aktivní zálohy a vojáky z povolání čestným odznakem štábního kapitána Václava Morávka,“ uvedla majorka Vlastimila Cyprisová z oddělení komunikace s veřejností Generálního štábu AČR.

Slavnostní ceremoniál se odehrál v sále kolínské radnice za přítomnosti poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Víta Rakušana, starosty města Kolín Michaela Kašpara, zastupitelů města a dalších hostů.

„Aktivní záloha se stala naprosto plnohodnotnou součástí našich ozbrojených sil, a proto musíme vynaložit maximální úsilí k její integraci do útvarů a zařízení AČR. Reálně předpokládáme, že se podaří zvýšit počty členů AZ z dnešních téměř 3200 na 5000 osob v roce 2025,“ zdůraznil generál Alan během svého projevu.

Jak dále řekl, není jednoduché stát se příslušníkem aktivní zálohy a přizpůsobit nejen svůj profesní, ale i osobní život náročným potřebám přípravy a pravidelného výcviku. O to víc si váží jejich rozhodnutí být připraven k obraně vlasti.

Po slavnostním ceremoniálu se sešli záložníci a hosté na pietním aktu u pamětní desky na budově Obchodní akademie v Kolíně. Zde lidé zavzpomínali na odkaz a činy štábního kapitána Václava Morávka in memoriam brigádního generála. „Zde generál Alan připomněl, že štábní kapitán Václav Morávek, je symbolem odvahy a statečnosti a že se musíme hlásit k tradicím naší armády a připomínat si významné postavy našich dějin,“ uvedla Vlastimila Cyprisová.

Následně se všichni přesunuli do Lošan u Kolína, kde si připomněli Morávkova spolubojovníka protinacistického odboje Tři králové podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memorian. Ten se narodil před 123 lety. Obě vzpomínkové akce zorganizovala Společnost Václava Morávka.

Štábní kapitán Václav Morávek byl spolu s podplukovníkem Josefem Balabánem a podplukovníkem Josefem Mašínem součástí zpravodajsko-sabotážní skupiny Obrana národa - Tři králové. Skupina se zaměřovala na sběr zpravodajských informací, přípravu a provádění sabotážních a diverzních akcí. Formovat se začala krátce po okupaci Čech a Moravy v březnu roku 1939.