Každý panel představuje jednu vilu

Každý panel je jednou vilou či vilovým komplexem, který obsahuje informace o stavitelích, stavebnících, příběhy o vilách či osobou s ní spojenou. Panel je též doplněn fotografiemi či plány.

Katalogem výstavy je publikace Slavné vily Středočeského kraje, která obsahuje nejen rozšířené informace o vilách, ale i vycházkový okruh po vilách s podrobnými mapami.

Texty byly sepsány pod vedením profesora Rostislava Šváchy, a tým autorů byl převážně složen spolupracovníky či pracovníky Národního památkového ústavu, mezi které patří Hana Hermanová, Šárka Koukalová, Eva Novotná a Radoslava Schmelzová.

V uplynulých sto padesáti letech se ve středních Čechách zrodil neobyčejně početný a hodnotný soubor vilové architektury.

Rovnocenný protějšek v jiných regionech České republiky středočeské villegiatury nemají .

Do vil začali zajíždět vilaři z Prahy

Do nových vil „letohradů" v těchto letoviscích začali od šedesátých let devatenáctého století zajíždět zámožnější Pražané „vilaři".

Kniha vypráví o dějinách deseti významných villegiatur. Najdeme v ní Roztoky, Všenory, Dobřichovice, Černošice, Řevnice, Jevany, Nespeky, Nouzov u Unhoště, připojují se k nim Lidice a Vonoklasy jako méně obvyklé inovace starého tématu vilového sídla.

Atraktivní přehlídka obměn

Ať už stojí v letoviscích, anebo v zahradních čtvrtích větších středočeských měst, nabízejí vily z tohoto regionu atraktivní přehlídku obměn tohoto typu stavby v podání nejslavnějších architektů dvou posledních století a nejvýznamnější architekti dnešní české scény.

Skvělé ukázky vilových staveb však po sobě ve Středočeském kraji zanechali i tvůrci méně zvučných jmen. Zásluhou všech těchto architektů nalezneme ve středních Čechách kolekci vilových staveb, které zastupují téměř všechny stylové proudy od devatenáctého do jednadvacátého století.

O vzhledu rozhodovali také klienti

O podobě vily, o jejím stylu, vnitřním uspořádání a zařízení, nerozhodovali jenom architekti, nýbrž i klienti, jejich představy o dobrém rodinném bydlení a jejich dobrý vkus. Autorský tým Slavných vil Středočeského kraje se u takových klientů vynasnažil zjistit, jací lidé to vlastně byli. Z hlubin zapomnění tak začaly vystupovat pozoruhodné osobnosti průmyslníků, právníků, lékařů, učitelů i jiných typických stavebníků kvalitní vilové architektury. A pokud jde o postavy známější, také u nich nám vědomosti o stylu jejich bydlení pomáhají dokreslit jejich lidský profil.

Také Bauerova vila

Na výstavě v Českém Brodě bude možné vidět vily od konce 19. století až po současnost.

Z historicky starších vil bude představena například vila Vojtěcha Obereignera v Poděbradech od Josefa Fanty, vila rodiny Mandelíků v Ratboři od Jana Kotěry, vila Adolfa Bauera v Libodřicích od Josefa Gočára, z třicátých let bude k vidění například vila Václava Budila v Kostelci od Jaroslava Fragnera, ze současných vil to bude „dům ve svahu" v Černíně či vila v Šestajovicích.

Nad celým projektem Slavné vily Čech, Moravy a Slezska převzali patronát manželka prezidenta republiky Livia Klausová, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo kultury ČR.