Městu se je podařilo vypátrat na základě informací a výpovědí pamětníků. Dlouhých 73 let po zavraždění, tak má odbojář konečně důstojný náhrobek. „Pevně věříme, že náhrobek je správně tam, kde je Štěpán Hovorka pochovaný," uvedl pečecký radní Tomáš Vodička.

Náhrobek doplňuje žulový pilíř, ve třetině přerušený prostorem pro umístění svíček, který nese dva symbolické významy odkazující k životnímu příběhu Hovorky.

„Uzavřený box odkazuje na tzv. mrtvé schránky, které vytvářel za účelem předávání tajných zpráv. Motiv mostu, který je laserem vyřezán do mosazných desek, připomíná místo dramatické události, při které byl zastřelen,“ popsal Vodička.

Štěpán Hovorka, narozený v březnu 1898 v Pečkách, byl členem jedné ze skupin 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky. Jeho činnost spočívala zejména ve shromažďování, úschově a opravě zbraní. Následně se pak zapojil do odboje proti komunismu. Dlouho se mu přitom dařilo Státní bezpečnosti unikat.

Na jeho poslední cestě ho osud zavál zpět do rodného města. Zřejmě doufal, že se mu podaří najít možnost bezpečného odchodu do zahraničí. Pomoc mu přislíbil pečecký farář František Vágner. O jejich plánovaném setkání se ale dozvěděla StB.

„Když se pak kněz spolu s Hovorkou dostavili na domluvenou schůzku, setkali se místo s předpokládanou spojkou ze zahraničí s nastrčeným spolupracovníkem StB,“ píše se ve Sborníku archivu bezpečnostních složek. Následně byli obklíčeni tajnou policí. Hovorka, který pomohl Vágnerovi zavčas prchnout, se odmítl vzdát a byl během přestřelky zabit.