A jak už samotný její název napovídá, nyní vědí, jak se nevyléčitelné nemoci vyhnout. V otevřeném klubu Céčko na žáky čekalo pět stanovišť, kde mohli posbírat různé typy informací.

První stanoviště se zbývalo možnými přenosy viru HIV. „Nejdříve určují riziko a potom s moderátory řeší jednotlivé případy,“ řekla Petra Pokorná, jedna z organizátorek.

Dalším tématem pak byla ochrana před HIV, konkrétně toto stanoviště zahrnovalo i neocenitelnou praxi. „Naučí se jak poznat, zda je prezervativ v pořádku, jak ho použít, ale také co s ním dělat poté,“ vysvětlila Petra Pokorná.

Žáci se také poučili o antikoncepci. Ta zahrnovala i ukázku jednotlivých metod. „Třeba chlapci se málokdy dostanou k hormonální antikoncepci v tabletách nebo k nitroděložnímu tělísku, tady si o tom popovídají,“ řekla organizátorka.

Poslední přednáška se pak zabývala životem s nemocí. Žáci interaktivně vytvořili příběh nakaženého člověka a bavili se o tom, jaké povolání může nebo naopak nesmí vykonávat, koho o svém zdravotním stavu musí informovat a podobně.

Petra Pokorná si rozhodně nemyslí, že by na podobné informace byli žáci příliš mladí. „Většina z nich už má nějaké sexuální znalosti, informovanost je nutná,“ řekla Petra Pokorná.

Akce sklízí úspěchy, loňský výzkum potvrdil, že si odnesli spoustu informací. „Devadesát procent dětí bylo schopno vyplnit dotazníky na sto bodů,“ vysvětlila.

Akce Hrou proti AIDS se konala v Kolíně již podeváté. „Hru požádáme jako Dům dětí a mládeže v Kolíně ve spolupráci s pobočkou Krajské hygienické stanice se sídlem v Kolíně,“ dodala Petra Pokorná.