Hlavním důvodem, proč ji technické služby pořizovaly, je snaha po technické stránce zabezpečit občany, firmy, podnikatelské subjekty a všechny budovy, které patří městu, při potřebných opravách nebo například odstraňování sněhu ze střech. A to výška nové plošiny splňuje.

Plošina vyšla bez daně na 3,4 milionu korun. Technickým službám se v nedávné minulosti podařilo získat dotaci na dvě velká vozidla a na sběrné místo, ale na plošinu se výzva zkrátka nenašla. Technické služby tedy při jejím nákupu podpořilo město jako jejich zřizovatel.

Nová plošina nahradila svou původní kolegyni MP 13, které bylo letos 27 roků. Z toho dlouhých 17 let s ní jezdil řidič Václav Malý. „A vzorně se o ni staral," pochválil ředitel. „Rád bych mu a kolegovi Miroslavu Šedivému poděkoval za jejich práci," dodal Miroslav Kruliš a s poděkováním nezapomněl ani na další pracovníky, kteří byli zrovna v terénu.

Technické služby Český Brod slavnostně uvedly do provozu novou vysokozdvižnou plošinuA jak se Václav Malý loučil s původní plošinou, se kterou byl tolik let sžitý? „Vždycky je samozřejmě nějaká nostalgie, ale tyto nové plošiny zase vykazují jiné možnosti," řekl Václav Malý.

Nová teleskopická plošina je posledním kamínkem v obměňování velkých aut českobrodských technických služeb, které již mají vybavení, jež jim mohou v okolí závidět. Vybavené jsou i čerpadly pro případ velké vody. Letos získaly ještě zánovní služební vozidlo na přepravu osob a materiálu, nechybí druhá zánovní sekačka, ruční sekačka, traktůrek. „Dva až pět let nebude, pokud se nic nestane, potřeba další sekačku pořizovat," shrnul ředitel a připomněl úspory, které technika přináší a o které se ve firmě snaží.

Příští rok se v technických službách plánuje nákup víceúčelového traktoru, který by bylo možné pokrýt z dotace. Starší traktor by se pak využil na práci v lese. Přespříští rok by mohl přijít na řadu nákup techniky pro vyvážení podzemních kontejnerů.

Starosta Jakub Nekolný poděkoval řediteli Miroslavu Krulišovi a celým technickým službám za to, jak se starají o město a hlídají ekonomickou stránku provozu, a popřál řediteli ke kulatým narozeninám, které v pátek oslavil. Společně výjezd novou plošinou vyzkoušeli.

„Tak my to s vámi ještě zkusíme, pane správče," odlehčil známým citátem z Postřižin místostarosta Pavel Janík.