Jak před krátkou modlitbou připomněl farář Kamil Vrzal, ve stejný den vyšli na pouť také velehradští poutníci. „Ti ale půjdou na etapy a do Zásmuk dorazí v srpnu," vysvětlil. Jeden z nich, Petr Nobilis, už ovšem vyšel spolu s poutníky z Drahobudic.

Společná pouť vedla do kláštera v Zásmukách, kde pokračoval projekt s názvem Cesta sedmi kostelů. V refektáři se sešli nejen poutníci, ale i umělci, pedagogové, studenti, skauti či pracovníci charity, aby svou tvorbou na téma Uvnitř a vně připomněli zajímavou historii místa, aktuální výzvy současného světa nebo svůj pohled na dnešní život v Zásmukách. Nechyběla putovní výstava Stopy totality, seznámení s historií i budoucností kláštera v podobě jeho obnovy a samozřejmě mše svatá.

Setkání s koňskou duší

Milým zpestřením bylo poutníkům u zahrady v těsném sousedství drahobudického kostela setkání s velmi přátelským koněm, který svou výškou hravě převyšoval obvodovou zeď, nechal se hladit a každého, kdo k němu vztáhl ruku, přátelsky očichával a volné části oblečení i opatrně, bez použití zubů ochutnával. Rukavice, cípy kabátů nebo šňůrky od bund pustil až za „úplatek" dalšího pohlazení. Vynadívat se nemohli ani malý Vojta s Danuškou, kteří ke kostelu zavítali s rodiči na výlet.