Přesně připadlo výročí na poslední únorový den, ale jistě uznáte, že k 10. výročí se termín 10. března od 10 hodin hodil o poznání lépe. I vzhledem k počasí, které na vystavení nových modelů a původních, vyráběných do loňska, vytvořilo před továrnou naprosto ideální kulisu.

Mramorová deska na základní kámen

Před továrnou najde své místo samozřejmě i zmíněná mramorová deska. Ozdobí základní kámen továrny umístěný před vstupem do areálu mezi stromy zasazenými při zahájení výstavby v roce 2002. Lípa, platan a sakura symbolizují spojení tří kultur, které se díky TPCA u Kolína potkávají – české, francouzské a japonské.

Své narozeniny oslavila automobilka po svém. Rozdávala. „Narozeninová oslava se nám líbí. Nejsme ti, kdo slaví, a přitom dostáváme dárky," glosoval starosta Kolína Vít Rakušan.

TPCA při příležitosti kulatého jubilea věnovala trojlístek svých vozů třem kolínským organizacím – hasičům, městské policii a domovu důchodců. Starosta Kolína Vít Rakušan si navíc odnesl šek na částku 2,3 milionu korun, jež automobilka věnuje na regeneraci Kmochova ostrova.

„Považujeme to za vhodné, velkorysé gesto hodné toho, že TPCA funguje v regionu již více než 10 let. Jsme rádi a vážíme si toho, že automobilka chce přispět na místo, které je důležité pro každého, kdo 
v Kolíně žije. Je to přínos pro město," uvedl starosta Vít Rakušan.

Regenerace ostrova začne už letos

První fáze revitalizace Kmochova ostrova začne již letos. „Především se bude jednat o část poblíž lávky, kde vznikne občanská vybavenost – přibudou herní prvky, mobiliář. Další práce na regeneraci Kmochova ostrova jsou následně rozdělené na několik fází," doplnil starosta.

„Díky finančnímu příspěvku od TPCA začneme s východním cípem ostrova, kde vzniknou nové cesty, dětské hřiště a maják sloužící jako mini vyhlídková věž. Navíc odborně ošetříme stromy na ostrově. Na to vše naváže proces revitalizace zeleně celého ostrova," upřesnil místostarosta Michael Kašpar. Finanční dar nastartuje změny, díky nimž by se z ostrova zhruba do pěti let mělo stát centrum s podobným potenciálem, oblibou a návštěvností, jaké mívalo v dobách své slávy za první republiky.

Další zajímavosti z oslav čtěte v dalších vydáních.