Víte, které základní uzle to jsou? Vázala se lodní smyčka, ambulanční uzel, škotový uzel, zkracovačka, rybářská spojka a dračí uzel. Ten se vázal jako poslední na těle, jako první na kůlu lodní uzel. Mezitím čtyři zbývající. A to všechno na čas. Pokud to někdo nestihl do tří minut, byl diskvalifikován.

„Rekord je kolem 15 sekund, u nás nejlepší kolem 20 vteřin z řad dospělých, děti trochu vyšší," popsal Jan Darebný z T.K. Průzkumník, který akci moderoval a významně pomáhal s organizací. Většina účastníků byla právě z jeho řad.

„Snažíme se přivést návštěvníky i z dalších oddílů a veřejnosti, ale zatím mnoho nechodí," dodal Jan Darebný, který má v Průzkumníku velice důležitou funkci. Funkci kuchaře.