Počasí sice příliš nepřálo, ale škola i ve venkovních prostorách měla hodně co ukázat. Nedávno například uspěla v programu Škola pro udržitelný život s projektem Malované lavičky. Pořídila lavičky a stoly, které si žáci barevně vyzdobili, pomohli učitelé a zájemci z řad rodičů a ostatních občanů.

Lavičky a stoly osadily školní zahradu tak, že vznikla pěkná otevřená venkovní učebna a příjemný prostor pro posezení v přírodě. Příjemný přírodní i hravý prost navíc i zpřístupnila veřejnosti.

„Největší přínos měl projekt v oblasti vztahů s komunitou a vztahů uvnitř školy. Rodiče i další občané se zajímali o dění ve škole a na projektu pomáhali. Velmi mile nás překvapilo, že aktivně pomáhali i návštěvníci zahrady," komentovala Ludmila Plesná, ředitelka Základní školy Tuklaty a koordinátorka celého projektu.

Venkovní posezení čítá pět stolů s místy pro 30 žáků, což je téměř plný počet žáků školy. V pěti ročnících jich je 35, takže individuální přístup ke každému z nich je zcela samozřejmostí. Od prvního ročníku se učí angličtinu, jako samostatný předmět mají osobnostní výchovu. Výuka začíná ráno ve čtvrt na devět a po ní si lze vybrat ještě z kroužků informatiky, angličtina, aerobiku, kytary či přírodovědného.

Anebo se třeba nejen v rámci školní družiny podívat, jak se daří dalšímu školnímu projektu, kterým je malé školní arboretum. Čítá přes 40 druhů dřevin a do jeho tvorby se kromě dětí a učitelů zapojili také rodiče, kteří pomohli přivézt a osadit kameny, sázet rostliny či věnovali nebo ještě věnují přebytky skalniček ze svých zahrádek.