Pomlázky se pletly v domě z Budče, v komoře v domě z Týřovic byla dílna na zdobení vajec technikou voskový reliéf, dílnu na zdobení vajec rostlinou batikou mohli návštěvníci vyzkoušet v domě z Masojed a v rychtě z Bradlecké Lhoty byla dílna zdobení vajec vyškrabáváním. To předváděla Markéta Bartáková. Tam si také návštěvníci mohli zakoupit již ozdobené kraslice. V hospodě ze Strašic bylo připraveno velikonoční občerstvení od Jiřího a Cecílie Buschových.

Na Bílou sobotu návštěvníky skanzenu čeká národopisný pořad, obchůzky s Jidášem, lidová divadelní hra Zlomky z pašijí nebo výklad o velikonočních tradicích.