V tento den se v kostelích světí popel, kterým jsou při bohoslužbě lidé označeni křížkem na čele nebo jim je sypán na hlavu. Kněz při tomto úkonu říká "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš" nebo "Čiňte pokání a věřte Evangeliu".

Tři králové v Českém Brodě přinesli dary k oltáři.
PODÍVEJTE SE: Při nedělní bohoslužbě přinesli Tři králové dary k oltáři

Tento den je také den přísného postu, kdy se věřící od 14 let zdržují od masa a lidé od 18 do 60 let se smějí dosyta najíst pouze jednou za den. Od pondělí 7. března bude zahájena postní a velikonoční výstava v ochozu kostela svatého Gotharda v Českém Brodě.